Samtida konst och kultur som impuls och riktmärke.

Vilka fördelar kan ett företag ha av att engagera sig i samtida konst? Och är det överhuvudtaget någon idé att göra det? Sedan 1996 initierar och främjar Dornbracht utvalda utställningar och projekt. Ursprungligen var syftet med projektet att mer och mer fördjupa idén om ”kultur i badrummet”, men har idag utvecklats mycket mer. Vad som uppstått är ett ständigt pågående utbyte mellan fristående konstnärer, musiker, arkitekter, designers och företaget. En chans att se världen med andra ögon.

Dornbracht Culture Projects (44) Visa alla