Vad skiljer, vad förenar?

Vid det andra evenemanget i serien Dornbracht Conversations (DC 2) diskuterade kända företrädare inom konst och design ämnet "Är design konst, är konst design?". Kvällens fråga besvarades på Museum Ludwig (Köln) av deltagarna i panelen med ett enhälligt "nej". Trots att definitioner och synsätt gällande "varför och hur" skiljde sig åt kraftigt. Deltagarna var konstnären Tobias Rehberger, konstsamlaren Harald Falckenberg, designern Konstantin Grcic samt creative director Mike Meiré. Diskussionen modererades av Katia Baudin, ställföreträdande chef vid Museum Ludwig.
Med Dornbracht Conversations introducerar Dornbracht ett nytt format: En plattform för diskussion mellan arkitektur, design och konst.