Extra/Ordinary – A further dimension on the rise of New Normal.

Detta är den tredje versionen av Dornbrachts samtalsplattform från 2008, där de aktuella strömningarna mellan design, arkitektur och konst behandlas. Den här gången bjöd Dornbracht in till diskussion den 17 februari 2011 med titeln "Extra/Ordinary – A further dimension of the rise of New Normal". Samtalet behandlade en ny, förändrad syn på design.

Under den första panelen diskuterade designer Michael Sieger, chefskuratorn vid Vitra Design Museum Mateo Kries samt Andreas Dornbracht designhistoria och designevolution. Vid den andra paneldiskussionen, med arkitekt och designer Matteo Thun, creative director Mike Meiré samt författare och recensent Thomas Wagner, fortsatte man samtalet om Extra/Ordinary-design. Den omtalade estetiken hos den nya normaliteten är svaret på kunskaps- och informationssamhällets design. Hit räknas produkter som iPhone och iPad, vars utseende har en nedtonad roll i förhållande till innehållet.