Public Intimacy

Dornbracht Conversations med titeln "Public Intimacy" ägnar sig åt varseblivning och
kommunikation i spänningsfältet mellan intimitet och offentlighet. Anledningen till evenemanget var den speciella, intima utställningssituationen för "ONE ON ONE" i Kunst-Werke Berlin, som sponsras av Dornbracht. Med det aktuella temat "Public Intimacy" tar diskursen upp olika utvecklingstendenser i samhället och går till botten med förlust och nypositionering av privatsfären. Sedan 2008 är Dornbracht Conversations en diskursplattform som behandlar aktuella strömningar mellan design, arkitektur och konst.