1 / 1

Ett nytt sätt att se på en plats.

För Bathmodules, som var det första projektet i serien Dornbracht Edges, utvecklade de internationellt erkända arkitekterna David Adjaye, Edward Barber, Jay Osgerby, Torsten Neeland och Claudio Silvestrin sina tankar kring framtidens badrum. Avsikten var ett poetiskt visionärt möte inom fältet för hightech och arkitektonisk spiritualitet. Det handlade med andra ord om en ny arkitektonisk kontext, om en ny förståelse för integration av en reningskälla. Mot denna bakgrund uppstod blandningsformer mellan vardagsrum och badrum, som visade hela livsrummet. Bathmodules presenterades vid "imm Cologne 2001".

Documentation