Tänka i andra banor.

Mike Meiré är kurator och presenterar objekt och gatukök från olika delar av världen. En utställning som visar den skulpturala kvaliteten hos de autentiska föremålen och deras kulturella identitet. Avkontextualiseringen tillåter därvid ett betraktelsesätt med flera aspekter: Av vilka material är en sådan köksenhet sammansatt, vilket ursprung har de och hur kommunicerar de. Mike Meiré: "Med denna typ av fältforskning hoppas jag på en utveckling som leder till andra uttrycksformer och på en estetik som söker stilbrott".
Global Street Food visades för första gången inom "Passagen" på imm Cologne 2009. I anslutning till detta visades utställningen under "Art Basel" på Vitra Design Museum.