1 / 3

2 / 3

3 / 3

Utökning av det akustiska medvetandet.

Hur skulle den rituella arkitekturen låta om den vore toner? Ljudkollagen som initierats av Mike Meiré och komponerats av Carlo Peters, Noises for Ritual Architecture, söker ett svar som transformator och reflektor av rum, material och rörelse. Följderna är motsvarande klangvärden, som gör att man upplever jaget starkare i rummet. Förhållningssätt vinner subjektivt i betydelse och blir ovillkorligen mer medvetna.
Noises for Ritual Architecture, med Mike Meiré som kurator, finns på Apple iTunes Store.