1 / 1

Återgivning av ritualbegreppet.

Branschen möter universitetsforskning. Dornbrachts mål är att skapa samarbete: utvecklingen av en diskussion om ritualarkitekturen på den internationella arkitekturscenen. Dornbracht angav det överordnade temat "Ritualarkitektur", men påverkade inte processen eller resultaten. En grupp med åtta studenter vid ETH Zürich ägnade sig i tre faser under en termin åt frågeställningen. Forskningsenhetens slutarbete fick offentlig slutbedömning av utbildningsinstitut och gästkritiker. Slutbedömningen av de olika utbildningsinstituten utgör traditionellt höjdpunkten för skolåret vid ETH Zürich. En dokumentation av projektet gavs ut av Birkhäuser Verlag.

Documentation