Remarkable Places.

På Kölnischen Kunstverein visade Anna Gaskell inom ramarna för Dornbracht Installation Projects sin filminstallation "Remarkable Places". Gaskell ledde besökarna på ett parcouraktigt sätt genom utställningshallarna. Allt föreföll sällsamt bekant, men samtidigt verkade filmerna, liksom många av Gaskells tidigare verk, omöjliga att genomskåda och mystiska: En grop i marken töms för hand och samtidigt verkar det tomma hålet fyllas igen. Saxar klipper fram och tillbaka och återskapar något som precis skett. En inblick i det hemska och hotfulla i vardagen.

Documentation