1 / 3

2 / 3

3 / 3

Cloud Cities

Spindelnät, astrofysik och legendariska visionärer som Buckminster Fuller är bara några av konstnären Tomás Saracenos inspirationskällor. Han kallar sina verk biosfärer. De är organiska rumsnätverk som ibland befolkas av växter och ibland enbart av svarta, svävande repnät. Tomás Saraceno, som tidigare har studerat arkiktetur, har som utgångspunkt för sitt arbete intresset för vår nuvarande och framtida livsmiljö och samhället. Vid utställningen på järnvägsstationen i Hamburg tar hela den historiska hallen i anspråk. Här visas ca 20 av Tomás Saracenos ”biosfärverk” tillsammans. Med denna installation skissar Saraceno en tredimensionell vision av en utopisk livsmiljö som besökarna kan träda in i. På så sätt kan besökarna uppleva hur ett system av enskilda moduler skapar ett nytt kosmos.