If we are dead, so it is.

Michael Majerus använder sig av målande citat från en månsidiga bildkanon som finns inom High und Low Art. Han skapar därigenom en adekvat bild av den aktuella tidsandan som präglas allt mer av tempo. "Man kan inte längre göra konst som enbart är konst", säger Majerus själv. Han arbetar enligt ekonomiska principer och har tagit den "klassiska" uppfattningen om måleri och riktat nytt ljus mot den, genom att öka lusten inom konsten att inspireras av annan konst genom offensiv zapping. Utställningen, som utvecklats speciellt för den 500 m2 stora hallen inom ramarna för Dornbracht Installation Projects hade titeln "if we are dead, so it is" och presenterade en skateboard-ramp, som täckte rummets hela längd och bredd och som blev bärare för verken av konstnären som gick bort 2002 vid unga år.

Documentation