Massmobilitet, datanät och pengar.

Individen och samhället är de båda polerna i Thomas Baryles verk. Många resor till Japan och Kina har präglat hans verk. Den totalitära strukturen hos de stora människomassorna, överflödet av varor på konsumentmarknaderna: I Bayrles verk speglas attraktion och motvilja i lika stor utsträckning. Tack vare stödet från Dornbracht Installation Projects övergick Bayrles "Turm mit Autobahn", ett samarbete med arkitekterna Nikolaus Hirsch och Michel Müller i MMK (Museum für Moderne Kunst) Frankfurts ägo. Motorvägen, en sinnebild för massmobilitet och trafikflöde i allmänhet, speglar här hur globala datanät och världsomspännande penningflöden saknar gränser. 

Documentation