1 / 1

Sedan 2005 tillför Dornbracht ett nytt program till serien Statements (1997-2003). "Performance" kännetecknar övergången från bildande till illustrerande konst. Målsättningen förblir dock oförändrad: Inspiration och impuls genom utbyte med oberoende konstnärer. Det nya programmet ställer den tillfälliga, situativa karaktären i förgrunden. Performance 1 "Dendron", en dansperformance på en timme av koreograf Mark Jarecke, presenterades 2005 inom ramarna för möbelmässan i Milano. Performance 2 "Wood on Wood", en slagverksextravaganza av Dave Nuss, ägde rum 2006 parallellt med Berlin Art Forum.