Vart går resan?

Utställningen Deutschland sucht ("Tyskland söker"), som genomfördes 2004 vid Kölnischen Kunstverein med stöd av Dornbracht Culture Projects, gav inblickar i samtida trender inom den unga konsten i Tyskland. Projektet var kritiskt till formatet för översiktssutställningen. Kuratorer från olika delar av landet bjöds in att föreslå tre unga konstnärer som, vid tidpunkten för inbjudan, inte var särskilt bekanta inom konstoffentligheten, men vars verk var kännetecknande för den aktuella utvecklingen inom den samtida konsten. Utställningstiteln "Deutschland sucht" hänvisade till landets samhälleliga samtid. Till den kontext i vilken konst skapades i Tyskland vid denna tid.

Documentation