Mapping the Media Arts.

I juni 1998 visade Guggenheim Museum SoHo, New York, med stöd från Dornbracht Culture Projects, ett utställningsprojekt av Fabrizio Plessi. Utställningen var en del av serien "Mapping the Media Arts" och visade de fyra videoinstallationerna "Bronx" (1986), "Roma" (1988), "Cristalli Liquidi" (1993) och "Movimenti Catodici Barocchi" (1996). Parallellt dokumenterade fotografen Gerhard Yurkovic hela uppbyggnaden av utställningen. Från konstverkens ankomst till vernissagen. Fotodokumentationen "Fabrizio Plessi, Guggenheim Museum, SoHo, New York" kompletterar verkkatalogen "Fabrizio Plessi Opus Video Sculpture".

Documentation