Trånga byggnader.

Sedan 1980-talet ägnar Gregor Schneider sig åt att bygga rum. Därvid fokuserar han på förhållandet mellan det uppbyggda rummet och individen och växelverkan mellan plats och befintlighet. Utgångspunkten för hans konstnärliga arbete: ett hyreshus på hans födelseort Rheydt, det så kallade "Haus u r". Vid den 49:e biennalen i Venedig placerade Gregor Schneider en stor del av detta annars inte offentligt tillgängliga hus i den tyska paviljongen och erhöll guldlejonet. "Slakten" av "Haus u r" betecknade konstnären som att "döda". Av "Haus u r" i Rheydt uppstod i Venedig "Tote Haus u r". Den tyska paviljongen stöddes av Dornbracht Culture Projects.

Documentation