Målsättningen för Statements-serien löd: Att ge företagets dåvarande motto "kultur i badrummet" innehåll, komplexitet, relevans och trovärdighet. Riktlinjen för alla projekt var temat "kultur i badrummet".
Välkända konstnärer som Nick Knight, Juergen Teller, Douglas Gordon, Rosemarie Trockel, Rita Ackermann, Yves Netzhammer, Raf Simons, Marc Quinn och Thomas Rentmeister tillhörde aktörerna i Statements-serien.
Statements 7, det näst sista projektet, presenterades 2003 vid den 50:e konstbiennalen i Venedig. Statements-serien var den utlösande faktorn för det kontinuerliga utbytet mellan oberoende konstnärer, musiker, arkitekter, designers och företaget. Mike Meiré/NEO NOTO var ansvarig och kurator för serien.