1 / 1

"Vi ifrågasätter alltid oss själva"

Dagarna var långa. För mer än sextio år sedan arbetade den då 57-årige Aloys F. Dornbracht och hans son Helmut på andra företag fram till kl 17.00, för att med sin lön kunna bygga upp en egen firma i en gammal barack i Iserlohn, Tyskland. Kväll efter kväll stod de vid verkstadsbänken och filade på sitt första Dornbracht-patent: en helt ny armatur med utdragbar pip. Ännu idag är det samma företagsanda som gör att familjeföretaget är framgångsrikt, att våga pröva på något nytt och vara öppen för förändringar. Med sina första armaturer i väskan reste Aloys F. Dornbracht med tåg till försäljarna i Köln, där han bokstavligen gick och knackade dörr. Ett par år senare producerade firman 40 000 styck per månad. Idag leds det medelstora företaget av Helmut Dornbrachts söner, Andreas och Matthias. Företaget har under sex decennier utvecklats till en globalt ledande aktör inom tillverkningen av premiumarmaturer och har i stor grad bidragit till att förstärka betydelsen av design, arkitektur och teknologi i badmiljö.

Mer
"Våra idéer och vårt arbete präglas av att vi alltid ifrågasätter oss själva och det vi skapat", säger Andreas Dornbracht som är ansvarig för marknadsföring och försäljning. Uppfinningen med den utdragbara pipen följdes av otaliga produktinnovationer för badet, som ofta präglades av ett finkänsligt sinne för framtida kulturella utvecklingar i samhället – och ofta introduceras långt innan. När det separata badrummet under 1950-talet blev till standard i nybyggnader, utökade Dornbracht produktionen runt om baracken, anställde mer personal och kunde därmed täcka den ökande efterfrågan. Under 1960- och 1970-talen kom funktionaliteten i förgrunden, vilket även innebar att vattenställena fick en ny utformning: duschen med termostat, handfatet med engreppsblandare samt spegelskåp som erbjöd förvaringsytor, belysning och strömbrytare.
Den första lyx-armaturen.
 "Först smålog man åt oss". 1969 introducerade Helmut Dornbracht sin lyx-armatur i edition 2000 och tog därmed det första avgörande steget som skulle innebära att företaget under lång tid framöver skulle sticka ut bland sina konkurrenter. Först smålog man åt Dornbracht för den breda, bågformade armaturen som likt en fontänstråle sträcker sig ut ur handfatet. Kunderna reagerade annorlunda. Deras medvetande för design hade väckts – och därmed hade Dornbracht skapat ett helt nytt marknadssegment. Det var inte den första och sista gången som en nyutveckling från Dornbracht skulle tas emot med förundran. Under 1980-talet, när funktion och teknologi i kundernas ögon inte längre var några utmärkande egenskaper, presenterade Dornbracht armaturen Domani som formgetts av Dieter Sieger. Även inom firman var denna polariserande produkt inte oomstridd. Sett ur dagens perspektiv kom denna produkt vid exakt rätt tidpunkt: Domani kopierades många gånger om och blev till en internationell trendsättare. Till sist markerade detta födelsen för dagens varumärke Dornbracht: ett företag som gör den stilistiska och kulturella orienteringen i badet och köket till sitt centrala tema i sin filosofi.
1992 – Med Tara skapades en designklassiker
Sin roll som en riktningsvisande producent av designarmaturer och -tillbehör befäste Dornbracht i början av 1990-talet när tvågreppsblandaren Tara introducerades på marknaden. Ännu ett mycket progressivt koncept, för vid denna tiden verkade det som om engreppsblandarnas ställning på marknaden var oantastlig. "Egentlig uppfattades en tvågreppsblandare som en förlegad produkt. Men tiden var mogen för att tolka denna arketyp på nytt", förklarar Andreas Dornbracht. Ännu en gång gick Dornbracht sin egen väg, "en annan än de andra". Tack vare den minimalistiska designen från Peter Sieger fick Tara snart kultstatus. Efter att den fått många internationella priser ses denna armatur idag som en designklassiker och är en förebild för otaliga kopior över hela världen.
Dornbracht utvecklar en ny kulturell identitet
Redan 1989 integrerade Dornbracht köksarmaturer i sitt sortiment och forcerar sedan 2005 sitt engagemang inom detta segment med en självständig produktdesign. Men anspråket som formulerats av bröderna Dornbracht sträcker sig längre än enbart en ledande roll inom segmentet för högvärdiga designarmaturer. Följande fråga kom upp: vad kommer egentligen efter form och funktion? Övertygad av tanken att den kulturella debatten kring elementet vatten skulle ge viktiga impulser för företagets framtida utveckling, beslutade Dornbracht 1996 att koncentrera sig på ett annat sortiment. Kommunikationsagenturen Meiré & Meiré har nu en rådgivande funktion för företagets omfattande engagemang inom konst och kultur. Sedan dess bearbetar konstnärer, fotografer, författare, musiker och formgivare temakomplexen ritual och kultur. Sedan 1996 dokumenterar publikationsserien Statements denna internationellt fokuserade process som många renommerade konstnärer har varit delaktiga i och bidragit med olika format och medier. Erfarenheterna ur denna kulturella debatt har i stor mån format företagets förståelse och integrerades 2003 i utvecklingen av en ny, elementär armatur- och badestetik. Människans behov i badet ställdes i centrum. Med sin MEM presenterade Dornbracht en armatur som har en maximalt diskret form, och överförde med hjälp av MEM ritualbadet olika grundläggande tankar kring temat ritualer till ett arkitektoniskt koncept.  Med Tara .Logic och Elemental Spa uppstod fram till 2007 ytterligare två bidrag till temat ritual-arkitektur i badmiljö. "Den fraktala fabriken" – Framsteg och tillväxt i Iserlohn. Framgångarna på de internationella marknaderna stämde överens med den ständiga innovationssträvan vid produktionsanläggningen i Iserlohn, vars yta har expanderat från 8 000 kvadratmeter på 1970-talet till numera 25 000 kvadratmeter. För Matthias Dornbracht, ansvarig för produktion, inköp och logistik alltsedan bröderna kom in i firman, var och är flexibiliteten och lönsamheten vid tillverkningen, även av mindre batcher, med högsta kvalitetsanspråk ett av de viktigaste målen för alla tekniska förbättringar. För att kunna säkerställa företagets ledande roll i den globala konkurrensen, initierade Matthias Dornbracht dessutom en process för ett par år sedan, vars syfte är att steg för steg ändra på den hierarkiska och stela företagsstrukturen till såväl konstruktivt som operativt självständiga moduler. Idag arbetar alla anställda för ett affärssegment i en modul mer eller mindre självständigt, från utveckling och anskaffning till tillverkning och distribution. Denna vidareutveckling av "den fraktala fabriken" ska stärka de anställdas förståelse för deras bidrag till företagets framgångar, i och med att de kan ta beslut på egen hand, dra nytta av korta vägar och slutligen reducera komplexiteten. En konsekvent tillämpning av den modulära principen blev även till en ledande tanke för en långfristig anpassning av de organisatoriska och produktionstekniska företagsenheterna. Till exempel för galvaniseringen, den viktigaste förädlingsprocessen vid tillverkningen av premiumarmaturer. Efter att galvaniseringsanläggningen med stativplaceringen av artiklar totalförstördes i en brand sommaren 2009, kunde den nya ytförädlingen tas i drift i två produktionslinjer som med hög flexibilitet kör artikelspecifikt och har en modulär uppbyggnad. Matthias Dornbracht: "Produktionssystemet är underordnat våra anspråk på design. Ingen radie och ingen kant har ändrats för att vi ska kunna producera snabbare eller till ett lägre pris." Framtiden: Elementet vatten flyttas allt närmare centrum. Dornbracht behåller sin globalt ledande roll inom tillverkningen av högvärdiga designarmaturer och -tillbehör eftersom företaget ständigt investerar i nya metoder och idéer. I samband med debatten kring kultur och arkitektur inom livsmiljöerna bad och kök, öppnades blickvinkeln alltmer för det centrala elementet vatten och dess betydelse för vardagen. Idag är Andreas Dornbracht övertygad om att produktdesign kommer att underordnas en gestaltisk och teknisk kontext, som alltmer kommer att utgå från människornas behov och ta hänsyn till vattnets mångsidiga uttrycksformer. Även i denna utveckling kan Dornbracht leva upp till sin roll som vägledande för en hel bransch. Med utvecklingen av ATT/Ambience Tuning Technique förser företaget sina produkter för badmiljön, Balance Modules, med ett koncept med ett nytt innehåll. Med denna teknologi får användaren tillgång till koreografiska duschscenarier som kan startas med ett enkelt knapptryck. Människan står i centrum och olika vattenutlopp som styrs digitalt ser till att vattnet regnar, flödar eller faller ned med olika temperaturer och i olika mängder. Även när det gäller köksinnovationer blir vattnets väsen och mångsidighet en allt viktigare faktor. Till exempel kan konceptet i Water Zones användas till att dela upp olika vattenrelaterade arbetsprocesser: Preparing, Cleaning, Cooking och Drinking. En indelning som man redan känner till från proffskök erbjuds nu även för privata kök – en klar orientering för den praktiska vardagen. Andreas Dornbracht: "Hittills var hårdvaran mycket exponerad i förgrunden tillsammans med produkten och arkitekturen. Vi ser det som en stor utmaning att dessutom integrera mjukvaran, alltså vattnet."

Mindre

Fakta

 • Porträtt

  Premiumarmaturer från Iserlohn, Tyskland. Med sina innovativa produkter sätter familjeföretaget Dornbracht nya mått för kök och bad över hela världen.   Mer
 • Historia

  Sedan mer än 60 år tillbaka står namnet Dornbracht för sitt mod att våga pröva nya vägar. Allting började en dag efter arbetets slut i en barack i Iserlohn.   Mer

Kompetens

 • Produktivitet

  "Våra anställda måste vara medvetna om sin andel i företagets framgångar" – Dornbracht höjer produktiviteten i produktionsanläggningen i Iserlohn.   Mer
 • Teknologi

  Komplexa geometriska former beskiktas lätt och enkelt – med den nya galvaniseringsanläggningen har Dornbracht skaffat sig ett klart försprång gentemot konkurrenterna.   Mer
 • Hållbarhet

  Den hållbara driften hos Dornbracht uppstår tack vare det kreativa intellektuella samspelet – som sträcker sig långt utöver de lagstadgade föreskrifterna.   Mer
 • Kvalitet

  Internationella utmärkelser och toppkunder med mycket höga krav är ett bevis för den excellenta kvaliteten hos Dornbrachts produkter.   Mer
 • Partnerskap

  Utifrån företagets strategier och pålitliga affärsrelationer ser man att Dornbracht inte styrs av ett anonymt konsortium.   Mer
 • Premium

  Dornbracht utforskar sin egen kulturella identitet – och bidrar samtidigt till lärandeprocessen för premiummärket.   Mer

Karriärportal

 • Karriärportal

  Spännande och fordrande jobb- och utbildningsmöjligheter i ett företag vars målsättning är att "vara annorlunda och bättre än alla andra".   Mer