Kraft med innovation – sedan tre generationer

Dornbracht – sedan 1950 står detta namn för tillverkningen av högvärdiga design-armaturer och -tillbehör för ditt bad. Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG, ett medelstort familjeföretag i tredje generationen, har med sina flerfaldigt premierade produkter påverkat utrustningen, arkitekturen och funktionssätten inom bad och kök. Även utanför branschen betraktas det internationellt agerande företaget med huvudkontor i Iserlohn, Tyskland, som mycket innovativt eftersom det kan reagera flexibelt på förändringar och förbättringar, och snabbt realiserar framtidsorienterade koncept längs med den kompletta förädlingskedjan. Detta säkerställer den inhemska produktionen och understryker företagets klara bekännelse till "Made in Germany". Med sitt långfristiga engagemang har Dornbracht dessutom etablerat sig som en relevant aktör inom den europeiska kulturscenen.

Mer

Idag leds företaget med sina 14 internationella försäljningsfilialer av bröderna Andreas och Matthias Dornbracht. Andreas Dornbracht är ansvarig för marknadsföring och försäljning, medan Matthias Dornbracht tar hand om produktion, inköp och logistik. Av årsomsättningen 115,9 milj euro under 2010 uppgick utlandsmarknadens andel till 65,5 procent. Dornbracht har ungefär 790 anställda över hela världen och erbjuder i Tyskland 19 olika yrkesutbildningar inom ekonomi och industri. För tillfället uppgår utbildningskvoten till 8,5 procent. Dornbracht är ett av de få företag inom sanitetsbranschen som uteslutande producerar i Tyskland. 90 procent av alla underleverantörer kommer från Tyskland, mer än 70 procent från regionen Südwestfalen. Företaget tryggar sin konkurrenskraft även med det vidareutvecklade fabrikationskonceptet för "den fraktala fabriken". Med målsättningen att reducera komplexiteten i processen och att stärka de anställdas egenansvar, har enstaka avdelningar som hör till olika affärssegment, från utveckling och anskaffning till tillverkning och distribution, successivt sammanfattats i olika moduler. Inom varje modul arbetar medarbetarna inom ett affärssegment närmare varandra och kan därmed påskynda processerna. De runt 720 kvadratmeter stora modulerna har kompletterat fabriksbyggnaderna, som inrättats för längre tids användning, vid huvudanläggningen i Iserlohn, Tyskland. Hit räknas en köksmodul, en teknologimodul, en kommunikationsmodul samt en nyhetsmodul.

Mindre

Fakta

 • Porträtt

  Premiumarmaturer från Iserlohn, Tyskland. Med sina innovativa produkter sätter familjeföretaget Dornbracht nya mått för kök och bad över hela världen.   Mer
 • Historia

  Sedan mer än 60 år tillbaka står namnet Dornbracht för sitt mod att våga pröva nya vägar. Allting började en dag efter arbetets slut i en barack i Iserlohn.   Mer

Kompetens

 • Produktivitet

  "Våra anställda måste vara medvetna om sin andel i företagets framgångar" – Dornbracht höjer produktiviteten i produktionsanläggningen i Iserlohn.   Mer
 • Teknologi

  Komplexa geometriska former beskiktas lätt och enkelt – med den nya galvaniseringsanläggningen har Dornbracht skaffat sig ett klart försprång gentemot konkurrenterna.   Mer
 • Hållbarhet

  Den hållbara driften hos Dornbracht uppstår tack vare det kreativa intellektuella samspelet – som sträcker sig långt utöver de lagstadgade föreskrifterna.   Mer
 • Kvalitet

  Internationella utmärkelser och toppkunder med mycket höga krav är ett bevis för den excellenta kvaliteten hos Dornbrachts produkter.   Mer
 • Partnerskap

  Utifrån företagets strategier och pålitliga affärsrelationer ser man att Dornbracht inte styrs av ett anonymt konsortium.   Mer
 • Premium

  Dornbracht utforskar sin egen kulturella identitet – och bidrar samtidigt till lärandeprocessen för premiummärket.   Mer

Karriärportal

 • Karriärportal

  Spännande och fordrande jobb- och utbildningsmöjligheter i ett företag vars målsättning är att "vara annorlunda och bättre än alla andra".   Mer