Hållbarhet uppstår inte med program och riktlinjer – utan med ett samspel av olika kreativa hjärnor. För Dornbracht står hållbart agerande i ett direkt samband med inställningen att det egna agerandet alltid kan förbättras. Därmed förstår vi vår målsättning att aktivt bidra till att skydda klimatet och spara på resurserna som en ständig utmaning, såväl för företagets agerande som direkt vid de anställdas arbetsplatser.
I samband med detta sträcker sig företagets åtgärder långt utöver lagstadgade föreskrifter för produktion och produkter, förklarar företagaren Andreas Dornbracht: "Vi söker efter långfristiga lösningar längs med vår förädlingskedja."
Mer
"Sammanhangskunskap" – den värdefulla resursen
Tack vare en organisation med platt hierarki uppstår en växelverkan mellan Dornbrachts anställda som förmedlar både kunskap och erfarenheter. I enstaka fall kan man vid varje problem – oavsett om det rör sig om introduktion av nya material, nya logistiska processer eller utveckling av nya systemlösningar och produkter – gripa tillbaka på resurser som man kan beskriva som "sammanhangskunskap". Kunskap på bredden och på djupet som bildas av ett fungerande kreativt samspel mellan olika hjärnor. Det slutgiltiga resultatet är mycket stabilare – mer hållbart – än om varje avdelning endast arbetar på en egen lösning.
Det är självklart för Dornbracht att satsningar på hållbarhet aldrig bestäms enbart av föreliggande gränsvärden. I sin egenskap som drivande aktör på marknaden vill företaget tvärtom hävda sig med nya innovationer, säger Andreas Dornbracht: "För oss är det viktigt att vi som ett ledande företag inom VVS-branschen driver diskussionen om en sparsam hantering av vattenresurser."

Modern teknologi för miljöns bästa
Sedan 2007 underskrider Dornbracht regelbundet de föreskrivna gränsvärdena för avloppsvattnet med hälften. Vid ytförädlingen kunde vattenförbrukningen sänkas med 70 procent tack vare nya tekniska lösningar. Samtidigt kunde Dornbracht reducera överföringen av restvätska från ädelmetallbaden praktiskt taget ned till noll. Och med det omfattande luftfiltersystemet inom ytbehandlingen kan slipdamm sugas upp och därefter återvinnas.
Dornbracht-armaturer består av till 100% återvinningsbara material som härstammar från materialåtervinningen. För att bidra till hållbarheten kommer Dornbracht successivt fram till slutet av 2011 att skifta till en koppar-zink-legering för alla handfats- och diskbänksarmaturer, utan att detta fordras i gällande lagstiftning. Med denna åtgärd kan överföringen av bly till dricksvattnet undvikas.

WELL – Water Efficiency Label
För att främja den ansvarsfulla hanteringen av vatten, deltar Dornbracht i initiativet vars syfte är att introducera märkningen "WELL – Water Efficiency Label". Det rör sig om ett än så länge frivilligt klassificeringssystem för den europeiska branschen för VVS-armaturer, som i nästa steg ska förankras som europeisk standard. För att öka medvetenheten om resursproblem sammanslöt sig ledande tillverkare inom den tyska VVS-branschen redan 2009 i initiativet 'Blue Responsibility'. Även här engagerar sig Dornbracht för en sparsam användning av dricksvatten samt för tillämpning av miljövänliga material.

Mindre

Fakta

 • Porträtt

  Premiumarmaturer från Iserlohn, Tyskland. Med sina innovativa produkter sätter familjeföretaget Dornbracht nya mått för kök och bad över hela världen.   Mer
 • Historia

  Sedan mer än 60 år tillbaka står namnet Dornbracht för sitt mod att våga pröva nya vägar. Allting började en dag efter arbetets slut i en barack i Iserlohn.   Mer

Kompetens

 • Produktivitet

  "Våra anställda måste vara medvetna om sin andel i företagets framgångar" – Dornbracht höjer produktiviteten i produktionsanläggningen i Iserlohn.   Mer
 • Teknologi

  Komplexa geometriska former beskiktas lätt och enkelt – med den nya galvaniseringsanläggningen har Dornbracht skaffat sig ett klart försprång gentemot konkurrenterna.   Mer
 • Hållbarhet

  Den hållbara driften hos Dornbracht uppstår tack vare det kreativa intellektuella samspelet – som sträcker sig långt utöver de lagstadgade föreskrifterna.   Mer
 • Kvalitet

  Internationella utmärkelser och toppkunder med mycket höga krav är ett bevis för den excellenta kvaliteten hos Dornbrachts produkter.   Mer
 • Partnerskap

  Utifrån företagets strategier och pålitliga affärsrelationer ser man att Dornbracht inte styrs av ett anonymt konsortium.   Mer
 • Premium

  Dornbracht utforskar sin egen kulturella identitet – och bidrar samtidigt till lärandeprocessen för premiummärket.   Mer

Karriärportal

 • Karriärportal

  Spännande och fordrande jobb- och utbildningsmöjligheter i ett företag vars målsättning är att "vara annorlunda och bättre än alla andra".   Mer