Små enheter som tillsammans blir till något stort

Den internationella framgången för det medelstora företaget Dornbracht baserar sig på det klart formulerade premiumanspråket på produkterna och en konsekvent kundorientering. Företaget upptäckte mycket tidigt att kapaciteten för sortiment och service är beroende av tre olika faktorer: en uppskattning av varje enstaka medarbetares värde, en reducering av komplexiteten i de olika processerna samt bästa möjliga transparens i relationerna med våra leverantörer och andra partners. På detta fundament har företagarna Andreas och Matthias Dornbracht strategiskt vidareutvecklat produktionen i Iserlohn.

Mer

Övergångar blir till beröringspunkter
Förutsättningarna för en långfristig konkurrenskraft inom premiumsegmentet har skapats med såväl en konstruktiv som en operativ modularisering av relevanta företagssegment. Matthias Dornbracht, VD med ansvar för produktion, logistik och inköp, ser i första hand ett företagsinternt beslut: "För att kunna behålla vår produktionskapacitet i Tyskland måste vi agera flexibelt. För oss betyder det att vi måste tänka i små och därmed överskådliga enheter." Eftersom enstaka funktionsområden har sammanfogats i moduler står varje anställd närmare kunderna. Stela gränser mellan avdelningarna och ett tankesätt som håller fast vid olika kompetensområden tillhör numera det förgångna. "Övergångarna mellan de olika avdelningarna har blivit till beröringspunkter", förklarar Matthias Dornbracht. "Här fungerar övergångarna som vid stafettlöpning." Överdrivna kvalitetssäkringssystem har blivit överflödiga tack vare en direkt och okomplicerad kommunikation. "I ett optimalt fall tar vi emot ett telefonsamtal från en kund och alla anställda hör samtalet via högtalaren – från montören till försäljaren." Processerna i de 720 kvadratmeter stora modulerna kunde implementeras efter att de konventionella hierarkierna hade avskaffats och den individuella beslutsfriheten hade utökats. Resultaten talar för sig själva: Genomgångstiderna har reducerats markant, samtidigt som kvaliteten ökade mätbart. Och de anställda har ett mycket högt välbefinnande. Varje anställd förstår hur viktig hans eller hennes andel är för att företaget ska vara framgångsrikt eller misslyckas.

Både leverantörer och kunder är integrerade
I början var en del anställda skeptiska mot att arbeta under eget ansvar. Men idag kan företagsledaren konstatera: "Efter de första erfarenheterna har denna tvekan fått ge vika för en stor entusiasm som verkligen övertygar alla anställda." Detsamma gäller för övrigt även för kunder och leverantörer. Öppenheten i detta modulkoncept leder till en helt ny relation bland de anställda, "till en ömsesidig högre värdering av varandra", betonar Matthias Dornbracht. "Och denna värdering återspeglas sist men inte minst i produkterna med sina erkända och unika egenskaper."

Mindre

Fakta

 • Porträtt

  Premiumarmaturer från Iserlohn, Tyskland. Med sina innovativa produkter sätter familjeföretaget Dornbracht nya mått för kök och bad över hela världen.   Mer
 • Historia

  Sedan mer än 60 år tillbaka står namnet Dornbracht för sitt mod att våga pröva nya vägar. Allting började en dag efter arbetets slut i en barack i Iserlohn.   Mer

Kompetens

 • Produktivitet

  "Våra anställda måste vara medvetna om sin andel i företagets framgångar" – Dornbracht höjer produktiviteten i produktionsanläggningen i Iserlohn.   Mer
 • Teknologi

  Komplexa geometriska former beskiktas lätt och enkelt – med den nya galvaniseringsanläggningen har Dornbracht skaffat sig ett klart försprång gentemot konkurrenterna.   Mer
 • Hållbarhet

  Den hållbara driften hos Dornbracht uppstår tack vare det kreativa intellektuella samspelet – som sträcker sig långt utöver de lagstadgade föreskrifterna.   Mer
 • Kvalitet

  Internationella utmärkelser och toppkunder med mycket höga krav är ett bevis för den excellenta kvaliteten hos Dornbrachts produkter.   Mer
 • Partnerskap

  Utifrån företagets strategier och pålitliga affärsrelationer ser man att Dornbracht inte styrs av ett anonymt konsortium.   Mer
 • Premium

  Dornbracht utforskar sin egen kulturella identitet – och bidrar samtidigt till lärandeprocessen för premiummärket.   Mer

Karriärportal

 • Karriärportal

  Spännande och fordrande jobb- och utbildningsmöjligheter i ett företag vars målsättning är att "vara annorlunda och bättre än alla andra".   Mer