1 / 1

Mycket av det som kan tas reda på om ett företag, visas direkt i balansräkningar och avtalstexter. Men det är svårt att läsa ut ett företags personlighet enbart från siffror. Bland de större företagen inom branschen är Dornbracht numera det enda som fortfarande är familjeägt – och det märker man i de goda relationerna till marknadspartners, leverantörer, fackhandeln och hantverk. Sedan början av 1990-talet styrs familjeföretaget i tredje generationen av Andreas och Matthias Dornbracht. Deras far Helmut har en gång formulerat: "Det bästa är att ni alltid kan tala med någon från familjen Dornbracht."

Mer
Förtroende lönar sig
Även det omfattande personliga nätverket profiterar av att bröderna agerar i företaget – Andreas är ansvarig för marknadsföring och försäljning, medan Matthias tar hand om produktion, inköp och logistik. Särskilt de medelstora grossistbolagen och hantverksfirmorna lägger stort värde på att företagsägarna är lätta att nå. Beslut inom familjen är särskilt tillförlitliga och ger alla partners en långfristig kontinuitet. Detta ömsesidiga förtroende lönar sig alltid. Efter den katastrofala branden sommaren 2009 i Iserlohn som spridde sig från den angränsande tomten till Dornbrachts fabrik, och därefter drabbade anläggningen för den galvaniska behandlingen, var Dornbracht tvungen att stoppa sin produktion och kunde därefter inte leverera några produkter. I denna kris visade det sig hur viktigt det är med bra relationer: Konkurrenterna kontaktade Dornbracht och erbjöd olika provisoriska produktionsmöjligheter, banker och grossistbolag var lojala till sin fleråriga partner och hantverkarna förklarade för slutkunderna varför tillverkaren inte kunde leverera i tid. Framgångsrika partnerskap som vuxit fram under flera års tid är en beståndsdel i vår företagsfilosofi. Till exempel arbetar Dornbracht sedan 1980-talet med renommerade formgivare inom företaget Sieger Design och sedan 1996 med Kommunikationsagenturen Meiré & Meiré.

Modiga och visionära beslut
Även företagets strategi visar tydligt att firman inte styrs av ett anonymt konsortium. När Helmut Dornbracht på 1980-talet utvidgade designkompetensen inom företaget, var denna nya inriktning inte oomtvistad, förklarar Andreas Dornbracht: "Men min far kände igen tidens anda och satte fokus på design. Min bror och jag har konsekvent fortsatt längs med samma väg." Och detta mod har belönats. Sortimentet reducerades och koncentrerades sedan komplett till ett premiumsegment. Ett annat beslut med stora konsekvenser: Medan många andra företag satsade på billigproduktion i Asien, valde Dornbracht att behålla sin produktion till 100 procent i Tyskland. Den större delen av underleverantörer finns dessutom i regionen runt om Dornbrachts produktionsanläggning i Iserlohn. Ett anonymt konsortium av olika delägare hade troligtvis tagit ett annat beslut – och därmed skadat företagets substans, menar Matthias Dornbracht: "Vi är inga massproducenter och måste kunna reagera mycket flexibelt på marknadens krav. Man kan inte helt enkelt flytta tillverkningen av individualiserade produkter."

Mindre

Fakta

 • Porträtt

  Premiumarmaturer från Iserlohn, Tyskland. Med sina innovativa produkter sätter familjeföretaget Dornbracht nya mått för kök och bad över hela världen.   Mer
 • Historia

  Sedan mer än 60 år tillbaka står namnet Dornbracht för sitt mod att våga pröva nya vägar. Allting började en dag efter arbetets slut i en barack i Iserlohn.   Mer

Kompetens

 • Produktivitet

  "Våra anställda måste vara medvetna om sin andel i företagets framgångar" – Dornbracht höjer produktiviteten i produktionsanläggningen i Iserlohn.   Mer
 • Teknologi

  Komplexa geometriska former beskiktas lätt och enkelt – med den nya galvaniseringsanläggningen har Dornbracht skaffat sig ett klart försprång gentemot konkurrenterna.   Mer
 • Hållbarhet

  Den hållbara driften hos Dornbracht uppstår tack vare det kreativa intellektuella samspelet – som sträcker sig långt utöver de lagstadgade föreskrifterna.   Mer
 • Kvalitet

  Internationella utmärkelser och toppkunder med mycket höga krav är ett bevis för den excellenta kvaliteten hos Dornbrachts produkter.   Mer
 • Partnerskap

  Utifrån företagets strategier och pålitliga affärsrelationer ser man att Dornbracht inte styrs av ett anonymt konsortium.   Mer
 • Premium

  Dornbracht utforskar sin egen kulturella identitet – och bidrar samtidigt till lärandeprocessen för premiummärket.   Mer

Karriärportal

 • Karriärportal

  Spännande och fordrande jobb- och utbildningsmöjligheter i ett företag vars målsättning är att "vara annorlunda och bättre än alla andra".   Mer