Dornbracht är en ledande producent inom premiumsegmentet och står för högsta möjliga tillförlitlighet och värde. Kunderna förknippar varje produkt från Iserlohn med löftet om garanterad manufakturkvalitet och exklusivitet. Dessutom fäster Dornbracht blicken vid sitt anspråk som ett premiummärke i ett större sammanhang: I sin egenskap som en drivande och främjande kraft för en konstant konstnärlig utveckling kring temat vatten, har företaget i Iserlohn redan skapat en innovativ blick på livsmiljöerna bad och kök – och använt dessa miljöer som utgångspunkt för ett stort antal produktidéer. Märket Dornbracht står idag för kunskap och kulturell inspiration runt om elementet vatten.

Mer
Lär av konsten
Sedan mitten av 1990-talet initierar och främjar Dornbracht samtida konst- och kulturprojekt över hela världen med målsättning att utforska den egna kulturella identiteten. I olika tematiska projektserier som sammanfattas under namnet "Dornbracht Culture Projects" verkar konstnärer inom generöst uppställda projekt, var och en inom sin genre.
Fram till nu har till exempel Jürgen Teller, Rosemarie Trockel, Yves Netzhammer, Marc Quinn, Mark Borthwick och Thomas Rentmeister deltagit.
I detta kulturella engagemang ser VD Andreas Dornbracht en löpande diskurs som hjälper företaget att utforska den egna inre kompassen: "I vårt sökande efter innovation, efter något nytt, får konst polarisera, bryta tabun och överskrida gränser. Vi vill lära oss av detta."

"Märket Dornbracht står för kunskap och inspiration"
Fram till idag har företaget i Iserlohn, Tyskland, integrerat många positioner från den konstnärliga utvecklingen i sina strategier och sitt utvecklingsarbete. Edges-serien blev till exempel till en utgångspunkt för en ny betraktelse av badet som en ort för den dagliga reningsritualen. Dornbracht definierade därefter begreppet 'ritualarkitektur' och placerade armaturer från serierna MEM, Tara. Logic och Elemental Spa i sina visionära ritualbad. Ideala utgångspunkter för produkt- och programutvecklingen för Water Zones för köksmiljöer var bland annat utställningarna "The Farm Project" och "Global Street Food".

Kultur som ett uttryck för det individuella jaget
Så lever premiummärket Dornbracht av materialens och bearbetningens kvalitet, av typisk design och funktionalitet. Men även olika löften om exklusivitet och uttryck för det individuella jaget spelar en roll – där utforskningen av den kulturella identiteten ansluter och bidrar till en permanent inlärningsprocess för detta märke. Andreas Dornbracht: "Idag står märket Dornbracht för kunskap, idéer och inspiration kring elementet vatten. Olika segment såsom arkitektur, lifestyle, design, teknologi och kultur utgör fundamentet."

Mindre

Fakta

 • Porträtt

  Premiumarmaturer från Iserlohn, Tyskland. Med sina innovativa produkter sätter familjeföretaget Dornbracht nya mått för kök och bad över hela världen.   Mer
 • Historia

  Sedan mer än 60 år tillbaka står namnet Dornbracht för sitt mod att våga pröva nya vägar. Allting började en dag efter arbetets slut i en barack i Iserlohn.   Mer

Kompetens

 • Produktivitet

  "Våra anställda måste vara medvetna om sin andel i företagets framgångar" – Dornbracht höjer produktiviteten i produktionsanläggningen i Iserlohn.   Mer
 • Teknologi

  Komplexa geometriska former beskiktas lätt och enkelt – med den nya galvaniseringsanläggningen har Dornbracht skaffat sig ett klart försprång gentemot konkurrenterna.   Mer
 • Hållbarhet

  Den hållbara driften hos Dornbracht uppstår tack vare det kreativa intellektuella samspelet – som sträcker sig långt utöver de lagstadgade föreskrifterna.   Mer
 • Kvalitet

  Internationella utmärkelser och toppkunder med mycket höga krav är ett bevis för den excellenta kvaliteten hos Dornbrachts produkter.   Mer
 • Partnerskap

  Utifrån företagets strategier och pålitliga affärsrelationer ser man att Dornbracht inte styrs av ett anonymt konsortium.   Mer
 • Premium

  Dornbracht utforskar sin egen kulturella identitet – och bidrar samtidigt till lärandeprocessen för premiummärket.   Mer

Karriärportal

 • Karriärportal

  Spännande och fordrande jobb- och utbildningsmöjligheter i ett företag vars målsättning är att "vara annorlunda och bättre än alla andra".   Mer