Som tillverkare av premiumarmaturer som flera gånger premierats, är det inget ovanligt för Dornbracht att den internationella fackpressen har fått upp ögonen för företaget i Iserlohn. Under våren 2010 var det emellertid ingen produktnyhet som stötte på stort intresse inom branschen, utan en över hela världen unik nyutveckling inom galvaniseringsteknologin. Den inom branschen konventionella centrala lösningen med en stor galvaniseringsanläggning med stativplacering av artiklarna, ersattes av fyra modulärt uppbyggda produktionslinjer: två Gavarolines och två Variolines. Med konkurrenskraftiga fördelar: Eftersom enstaka enheter kan bytas ut flexibelt, kan Dornbracht snabbare reagera på kundernas önskemål och omedelbart integrera tekniska innovationer i processerna.

Mer
Produktionstekniken måste underordna sig designen
Galvaniseringen är den viktigaste förädlingsprocessen vid tillverkningen av högvärdiga Dornbracht-armaturer. När dessa nya linjer utvecklades var det för VD Matthias Dornbracht oerhört viktigt att samtliga tekniska enheter underordnades företagets anspråk på kvalitet: "Ingen radie och ingen kant har ändrats för att vi skulle kunna producera fler delar per minut." I detta sammanhang är det just de komplexa geometriska formerna i många armaturserier, t ex Lulu eller MEM, som kräver speciella tekniska lösningar när de ska överdras med krom eller ädelmetaller som t ex platina eller guld. Gavaroline har utvecklats speciellt för denna utmaning. Den består av tre modulenheter som var och en innehåller två robotar. De sex axlarna innebär att varje robot kan transportera detaljerna som placerats på stativ genom de elektrolytiska lösningarna med exakta tredimensionella rörelser. Tack vare de vridande rörelserna kan restvätskor rinna ut nästintill komplett ur blindhål, fickor och kanter – ställen som i normalfall är mycket problematiska. Överföringen reduceras praktiskt taget till noll. "Så kan vi uppnå en klar kvalitetsförbättring redan i denna process och samtidigt minimera belastningen av skadliga ämnen." Med Gavarolines kan Dornbracht även tillverka mycket små batcher. Variolines-enheterna är utrustade med en galvaniseringsteknik med körstativ som är avsedda för ett stort antal detaljer med lägre komplexitet.

Framsteg med flexibilitet
Den nya galvaniseringslösningen är organiserad enligt en modulbaserad princip som gäller för alla företagssegment inom Dornbracht. Med den modulära uppbyggnaden av Gavarolines och Variolines kan företaget reagera extremt snabbt på nya miljöskyddskrav, teknologiska utvecklingar och förändringar på marknaden. Matthias Dornbracht: "Vi driver utvecklingen framåt i mycket kortare intervall. Även detta garanterar hållbarhet." Produktionslinjerna monterades i en ny 3 400 kvadratmeter stor multifunktionshall som uppfördes efter den katastrofala branden i juli 2009 på företagets tomt. Även i denna nya byggnad återfinns den grundläggande logiska modulbaserade idén. För att även i framtiden kunna använda den nio meter höga hallen på ett flexibelt sätt och oberoende av den nuvarande funktionen, stöttas den inte upp med pelare eftersom dessa kanske kommer att stå i vägen för nya utrustningar i framtiden. Dessutom är inga process-specifika element anslutna till byggnaden.

Mindre

Fakta

 • Porträtt

  Premiumarmaturer från Iserlohn, Tyskland. Med sina innovativa produkter sätter familjeföretaget Dornbracht nya mått för kök och bad över hela världen.   Mer
 • Historia

  Sedan mer än 60 år tillbaka står namnet Dornbracht för sitt mod att våga pröva nya vägar. Allting började en dag efter arbetets slut i en barack i Iserlohn.   Mer

Kompetens

 • Produktivitet

  "Våra anställda måste vara medvetna om sin andel i företagets framgångar" – Dornbracht höjer produktiviteten i produktionsanläggningen i Iserlohn.   Mer
 • Teknologi

  Komplexa geometriska former beskiktas lätt och enkelt – med den nya galvaniseringsanläggningen har Dornbracht skaffat sig ett klart försprång gentemot konkurrenterna.   Mer
 • Hållbarhet

  Den hållbara driften hos Dornbracht uppstår tack vare det kreativa intellektuella samspelet – som sträcker sig långt utöver de lagstadgade föreskrifterna.   Mer
 • Kvalitet

  Internationella utmärkelser och toppkunder med mycket höga krav är ett bevis för den excellenta kvaliteten hos Dornbrachts produkter.   Mer
 • Partnerskap

  Utifrån företagets strategier och pålitliga affärsrelationer ser man att Dornbracht inte styrs av ett anonymt konsortium.   Mer
 • Premium

  Dornbracht utforskar sin egen kulturella identitet – och bidrar samtidigt till lärandeprocessen för premiummärket.   Mer

Karriärportal

 • Karriärportal

  Spännande och fordrande jobb- och utbildningsmöjligheter i ett företag vars målsättning är att "vara annorlunda och bättre än alla andra".   Mer