Här hittar du alla Dornbrachts pressmeddelanden.

0001-01-01 

Mer Mindre
Bilder i pressmaterial
Se film
0001-01-01 

Mer Mindre
Bilder i pressmaterial
Se film
0001-01-01 

Mer Mindre
Bilder i pressmaterial
Se film
0001-01-01 

Mer Mindre
Bilder i pressmaterial
Se film
2017-07-06 
Transitional style: Rafael de Cárdenas och Neri&Hu skapar en inspirativ miljö för den nya armaturserien Vaia
Dornbracht, Vaia, Neri&Hu, Collaboration, Transitional Style, #createanewbalance
Det viktigaste i korthet: Nyheten: inspirerad av inredningstrenden ”transitional style” står den nya, förstklassiga armaturserien Vaia för ett såväl elegant som progressivt formspråk.
Projektet: utveckling av användningsorienterad inspiration för arkitekter, inredningsarkitekter och planerare i samarbete med Rafael de Cárdenas (New York) och Neri&Hu (Shanghai)
Creative Direction: Mike Meiré
Produktkoncept och -design: Sieger Design
Levereras fr.o.m: Vaia krom och matt platina från kvartal 2/2017, Dark Platinum matt från kvartal 4/2017
Inspirerad av inredningsdesigntrenden ”transitional style” kännetecknas den förstklassiga designarmaturen Vaia från Dornbracht av en såväl elegant som progressiv design. I samarbete med Rafael de Cárdenas och Neri&Hu utvecklades arkitekturer och materialkollage som är avsedda för användningsorienterad inspiration för badrum i ”transitional style” och progressiv användning av dem. Helt enligt filosofin att skapa en ny balans mellan den traditionella elegansen och ”contemporary cool”.

Vaia: en elegant, progressiv design för en modern ikonografi
Att ta sig an aktuella, utformningsrelaterade strömningar har alltid varit en viktig inspirationskälla för Dornbracht. Även Vaia utgör resultatet av ett arbete med den nutida kulturen.
Inspirerad av inredningstrenden ”transitional style” förkroppsligar Vaia ett mjukt, väl avvägt formspråk. Dess mycket fint utförda pip lyfter fram en klassisk form och överför den till en ny, öppen siluett. De lika klassiskt verkande vreden, som finns som korsvred eller reglage, förbinder geometriska konturer med mjuka. Därtill skapar koniska rosetter en särskilt mjuk övergång mot tvättfatet. Därmed integreras Vaia lika bra i traditionella och moderna badrumsarkitekturer som i sådana, där olika stilar och element förenas i en ”transitional style”.

Inspiration för arkitekter och planerare
”Transitional style” inom inredningsdesign beskriver en blandning av traditionella och samtida element: en sund balans mellan beprövat och nytt som verkar inbjudande och där man snabbt kan känna sig hemma. Dornbracht har bjudit in arkitekterna Rafael de Cárdenas samt Lyndon Neri och Rossana Hu på Neri&Hu att interpretera ”transitional style” på sitt eget sätt och därmed möjliggöra en innovativ blick över inredningstrenden.

På moodboards, skisser, materialkollage och utkast över badrumsarkitektur har Cárdenas och Neri&Hu angripit temat oberoende av varandra. Nya idéer och ny inspiration utgör underlaget för den badrumsarkitektur som har utvecklats av agenturen Meiré och Meiré.

De utformade arkitekturerna ger planerings- och utformningsinspiration för såväl arkitekter, inredningsarkitekter och badrumsplanerare som för privata byggherrar.

#createanewbalance
Hur designar du en interiör värt epitetet "transitional"? Och hur kan du kombinera balansen mellan det traditionella och samtida med nya och individuella idéer? Rafael de Cárdenas och Neri & Hu har hittat några imponerande och innovativa svar på dessa frågor. Genom att veta att deras design har möjlighet att inspirera, ser Dornbracht till att ge ytterligare impulser till inredningsdesign. Från och med juli 2017 kommer varumärket att använda hashtaggen #createanewbalance för att bjuda in arkitekter, inredare, designers, badrumsplanerare och intresserade att dela egna tolkningar av stilen ”transitional style”. På så sätt skapar Dornbracht en plattform för kreativt utbyte av idéer mellan disciplinerna och driver återigen debatten framåt.

Rafael de Cárdenas
Rafael de Cárdenas tolkning av ”transitional style” fängslar främst genom en ovanlig rumsform. Ur planritningens mjuka, böjda S-form bildas det kappelliknande nischer som ger byggnationen en nästintill sakral känsla. Dörrvalven, som förbinder de olika zonerna, följer ledmotivet konsekvent. Och den transparenta kupolen, som släpper in naturligt ljus, håller arkitekturen bokstavligen öppen för den återkommande rytmen mellan dag och natt.

Det uppkommande ljusspelet är också förnimbart i den därur härledda badrumsarkitekturen som dessutom knyter an till andra, centrala element i Cárdenas utkast. Placerade i de runda nischerna iscensätts Vaia på ett monolitiskt verkande tvättfat, vars kantiga form står i kontrast till såväl armaturen som arkitekturen. För den nya ytan på armaturen, Dark Platinum matt, en mörk, sidenmatt färgton med lätta borstdrag, bildar tegelstrukturen en spännande bakgrund.

Neri&Hu
I sin tolkning av ”transitional style” utgick Lyndon Neri och Rossana Hu på Neri&Hu från ordens ursprungliga betydelse och utformade badrummet som ett övergångsrum, som en plats för en tillfällig vistelse och rekreation.
– Vi föreställde oss en fiktiv plats, ett hus som bebos av två karaktärer: den introverta och den extroverta, säger Lyndon Neri.
– Livets vardagsritualer firas och lyfts till värdet hos en ceremoni, fortsätter hon.

Från en konceptionell ansats placerades tvättfatet på en central, kommunikativ mötesplats i badrumsarkitekturen. Det finns två armaturer, en väggmonterad och en fristående, placerade som samtalande parter, medan underdelen av tvättfatet citerar formen hos Vaias korsvred. Den transitoriska karaktären hos badrumsarkitekturen, spelet mellan det yttre och det inre rummet, betonas av de motstående formerna och materialen. Marmor möter betong, medan brons och guld kontrasterar med trä, vilket pekar på det asiatiska inflytandet.


Mer Mindre
Bilder i pressmaterial
Dornbracht, Vaia, Transitional Style, Neri&Hu, Collaboration, #createanewbalance
1a_Dornbracht_Transitional_Style Utgående från de konceptionella ansatserna hos Neri&Hu placeras Vaia i matt platina på en central, kommunikativ mötesplats i badrumsarkitekturen. Det finns två armaturer, en väggmonterad och en fristående, placerade som samtalande partner. Den transitoriska karaktären hos badrumsarkitekturen, spelet mellan det yttre och det inre rummet, betonas av de motstående formerna och materialen. Marmor möter betong, medan brons och guld kontrasterar med trä.
Credit: Dornbracht,
fotograf: Thomas Popinger,
Creative Direction: Mike Meiré
Dornbracht, Vaia, Transitional Style, Collaboration, Neri&Hu, #createanewbalance
1b_Dornbracht_Transitional_Style Utgående från de konceptionella ansatserna hos Neri&Hu placeras Vaia i matt platina på en central, kommunikativ mötesplats i badrumsarkitekturen. Det finns två armaturer, en väggmonterad och en fristående, placerade som samtalande partner. Den transitoriska karaktären hos badrumsarkitekturen, spelet mellan det yttre och det inre rummet, betonas av de motstående formerna och materialen. Marmor möter betong, medan brons och guld kontrasterar med trä.
Credit: Dornbracht,
fotograf: Thomas Popinger,
Creative Direction: Mike Meiré
Se film
0001-01-01 

Mer Mindre
Bilder i pressmaterial
Se film
0001-01-01 

Mer Mindre
Bilder i pressmaterial
Se film
0001-01-01 

Mer Mindre
Bilder i pressmaterial
Se film
0001-01-01 

Mer Mindre
Bilder i pressmaterial
Se film
0001-01-01 

Mer Mindre
Bilder i pressmaterial
Se film

Here you can download the press kit. Please fill in the following form and select your preferred type of file.