Download

Back to overview

Transforming Water: Ambience Tuning Technique från Dornbracht

Iserlohn/Bologna Dornbracht, internationell tillverkare av exklusiva designblandare till kök och bad, kommer på mässan Cersaie 2010 i Bologna att presentera deras Ambience Tuning Teqnique, en ny teknik som möjliggör att vatten används till skapandet av unika scenarier. Som symbios av vattenupplevelse, estetisk arkitektur, minimalistisk design, användarkomfort och innovativ regleringsteknik får duschupplevelsen en helt ny innebörd. Den nya tekniken utvecklades som del av konceptet ”Transforming Water”.

”Transforming Water markerar nästa steg på vägen mot att förverkliga Dornbrachts devis the Spirit of Water: Från vattenkälla till vattenupplevelse“ enligt VD Andreas Dornbracht. ”Med Ambiance Tuning Technique kombineras en variation av i förprogrammerade koreografier med varierande vattentemperaturer och volym som berikar den personliga badritualen”.

De tre scenarierna Balancing, Energizing och De-Stressing stimulerar människans tredimensioner, kropp, sinne och själ. Vart och ett av scenarierna skapas individuellt med vattnets kraft och själ tillsammans med JustRain, WaterSheet och WaterBar, så att varje användare kan influera sin egen sinnesstämning. Regelbunden användning gör dessa scenarier till personliga ritualer och ger duschandet en ny dimension.

De centrala komponenterna i tekniken Ambience Tuning Teqnique är eTool, eValve och eSwitch. Intergrerad i en öppen systemarkitektur ges förutsättningarna för upplevelsen av ett rikare vatten och med ytterligare intensitet.

eTool: den perfekta förbindelsen mellan estetisk design och personlig användarkomfort
Genom sin minimalistiska design lämpar sig eTool perfekt i alla högvärdiga badrumsarkitekturer och erbjuder samtidigt högsta användarbekvämlighet. Alla viktiga funktioner aktiveras enkelt genom ett lätt tryck på de respektive knapparna. Som användare har du två möjligheter att uppleva vattnet: å ena sidan genom den individuella kontrollen av de enskilda utloppen med dess olika stråltyper,å andra sidan genom att aktivera de av Dornbracht speciellt utvecklade scenarierna Balancing, Energizing och De-Stressing.

De olika utloppen kontrolleras individuellt genom att använda motsvarande knapp, medan temperatur och volym bekvämt kan reguleras med vridknoppen. En ljusaura runt respektive knapp ger användaren en intuitiv respons på den aktuella inställningen. Precis som runt knapparna aktiveras också en ljusaura runt vridknoppen som visar den aktuella inställningen. Röd-blå aura – temperaturkontroll aktiv, vit aura volymkontroll aktiv.

De tre förprogrammerade scenarierna aktiveras genom att trycka på respektive knapp i två sekunder: De relaterade vattenkoreografierna startar nu automatiskt. Inom scenarierna växlar temperatur- och volyminställningarna för de olika utloppen. Detta möjliggörs med hjälp av den elektroniska eValve vilken är monterad direkt bakom varje utlopp. eSwitch är till för strömförsörjning och kommunikation mellan eValve och manöverpanelen eTool. Den integrerade serviceporten i eSwitchen möjliggör systemets diagnos och konfiguration.

Ambience Tuning Teqnique har tre förinställda scenarier. Dessa är följande:

Balancing – vatten blir en källa till själslig kraft
Scenariot Balancing skapar balans och ger en känsla av trygghet. Harmonisering av alla sinnena. Den behagligt förstärkande och försvagande vattenstrålen verkar på kroppen som den mjuka smekningen av en hand. Man får känslan av att vara omfamnad av vattnet, helt och hållet insvept i denna trygga mantel.

Energizing – vatten som energikälla
Scenariet Energizing ger ny energi, laddar batterierna, ger kraft. Alla sinnen upplivas, organismen är pånyttfödd. En ständig växling mellan behagligt varmt regn och kalla strömmar aktiverar blodflödet och dess mikrocirkulation. Nästan ofrivilligt börjar kroppen pulsera till rytmen av växlingarna, spänningar mot kylan för att i nästa ögonblick åter hänge sig helt till värmen.

De-Stressing– Vatten för att rena själen
Scenariet De-Stressing slappnar av, lugnar och bokstavligen aktiverar den personliga ”Avknappen”. En långsam riktad uppvärmning av vattnet frigör stressen i muskulatur, gör dem åter mjuka och styr därigenom också den mentala frigörelsen. Grad för grad flyter tankeströmmar upp och förvandlas till ett klart, lugnt flöde av tankar. Kropp och själ är åter rena och klara.

Vattenkällorna för Ambience Tuning Teqnique härstammar ur produktprogrammet Balance Modules (JustRain, WaterSheet och WaterBar) kompletterad med ett slangduschset. De kan fritt kombineras inom systemarkitekturen och möjliggör därigenom personlig planering och konfiguration. . Även den modulära uppbyggnaden av systemet (60 x 60 mm raster känd från Symetrics-serien) stödjer hög nivå av personlig konfiguration och garanterar samtidigt en samstämmig totalbild. För en enkel och exakt montering sörjer användningen av den beprövade xGrid monteringsskenan.

Produkterna har designats av Sieger Design.

Om Dornbracht
Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG, med huvudsäte i Tyskland, är en internationellt verksam tillverkare av högklassiga designarmaturer och designaccessoarer för badrum och kök. Företaget vinner regelbundet internationella designpriser för designen av sina produkter och har sedan 1996 utmärkt sig genom ett långsiktigt kulturengagemang. Sedan 2006 utges publikationen ”Dornbracht – the SPIRIT of WATER” i en bad- och köksutgåva, som dokumenterar Dornbrachts identitet som ett företag med kulturell relevans och visar på bredden hos varumärket Dornbracht. Publikationen är å ena sidan tidning, å andra sidan katalog, och knyter samman den inspiration, den dialog och den innovation som kännetecknar filosofin och arbetet hos Dornbracht. Sedan 2009 har Dornbracht nordiskt kontor i Köpenhamn.

Mer information om Dornbracht och Dornbrachts produkter, finns på Internet under adressen www.dornbracht.com, Tel: (+45) 50 84 54 00 E-mail: info@dornbracht.se eller hos Dornbrachts pressavdelning: OutCom A/S, Anne Køster, Svanemøllevej 17, DK-2100 Köpenhamn Ö, Tel: (+45) 33 12 19 00, E-mail: amk@outcom.dk

eTool förenar ett sant minimalistiskt designspråk med högsta användarkomfort. En nyskapande vattenregleringsteknik gör
det möjligt att styra de olika utloppsställena i duschutrymmet individuellt.
En ljusaura runt vredet möjliggör en intuitiv temperatur- och volymstyrning av utloppsställena.
Ljusauran runt eTool-panelens knappar visar de olika inställningarna. En grön ljusaura visar att det utloppsställe som är
kopplat till knappen är i bruk.