Download

Back to overview

Garanterat uppfriskande Därför är detta vår specialitet: Dricksvatten

Därför är detta vår specialitet: Dricksvatten I USA är det en självklarhet: Att gå till en drinking fountain, källan som är tillgänglig för alla. Det är bara att böja sig framåt och trycka på knappen, så sprudlar en tumslång vattenstråle ur den metallinramade källan. I varje skola, i varje offentlig byggnad står dricksbrunnar. Och de används flitigt. Det finns bara en sak, eller snarare två, som man under alla omständigheter ska undvika: Att trycka handen eller munnen mot ansatsen. Inte ens de mest toleranta amerikanerna tycker att det är roligt. Det handlar ju om hygien.

När det gäller uppfriskande upplevelser är det fortfarande USA som visar vägen. Redan på 1950-talet kyldes läsk med hjälp av is, och att kylskåpet är platsen för is och dricksvatten är en självklarhet mellan Maine och Arizona. Det är inte förvånande att uppfriskningsentusiasterna ser till att det finns filtrerat vatten även på kontoret, genom så kallade dispensers. Välmående kan vara så enkelt.

Vatten, rinnande vatten från vattenledningen, kan räknas till de största framstegen i civilisationen. Hundratals kilometer förde akvadukterna vattnet från Albaniens berg till hjärtat av världsmetropolen Rom. Inte bara bröd och skådespel utan även offentliga brunnsanläggningar och dricksvattenkällor höll folket på gott humör. Detta kom renässansfurstarna och påvarna ihåg när de lät upprätta pampiga brunnsanläggningar, men aldrig glömde hur förbundna nöje och behov, fontäner och tillgången till vatten, var med varandra. Att vattnet var fritt tillgängligt, distribuerat av de antika ledningarna till stadsdelarnas talrika brunnar och bassänger, förblev det viktigaste.

Vatten är heligt. Kanske för att vi instinktivt känner att vi själva till två tredjedelar består av den livsviktiga föreningen mellan två väteatomer och en syreatom. På 80 år spolas runt 50.000 liter genom vår kropp.

Vatten är den dyrbaraste råvaran i dag och har varit det genom alla tider. Vattnet hyllas och avnjuts, dricks, används, förorenas och återskapas i den oändliga cykeln av avdunstning och mjukt regn från himlen, innan det på nytt sipprar bort eller avdunstar. "Vattnet är alltings princip", citerar Goethes Faust den antika filosofen Tales, "allt har sprungit fram ur vatten och allt återvänder till vatten". Den tyska dricksvattenförordningen bryr sig inte längre om sådan poesi. Den slår fast att dricksvatten måste uppfylla följande kriterier: det ska ha neutral smak och vara svalt, färglöst, luktlöst och med upplösta mineralämnen, samtidigt vara fritt från smittämnen och ej hälsofarligt.

Det som låter banalt är i de flesta länder ett problem. Istället för att gå till vattenkällan, som är förorenad, övergödslad, smittsam eller bara ohygienisk, använder man PET-flaskan. Samtidigt är det något förtrollande med vatten, som varje vandrare vid en källa upplever. Naturliga vattenutlopp har alltid haft någonting överjordiskt. Dopstenar, grottkapell och baptisterier upphöjer elementet. De symboliserar: Här är gemenskapens början, kärna, centrum. Först efter århundraden vandrade samhällets brunn, den offentliga vattenkranen på torget, in i husen mellan kastruller, stekpannor och grytor. Till spisen kom diskhon. Och senare frysen, ur vilken amerikanerna med sådan självklarhet tar fram isen som om det vore en vattenkran i bergen. Vilken dramatisk väg från vildbäcken till den moderna teknik som omsluter det livsnödvändiga som en kokong.

Uppfriskning handlar inte om en plats, utan om en attityd. Vatten är den centrala resursen i våra liv. I Centraleuropa överträffar kvaliteten hos dricksvatten på många håll kvaliteten hos mineralvatten. De uppfriskande dropparna ur kranen är ett praktiskt exempel på effektiv resursanvändning: inga plastflaskor, ingen vikt, ingen logistik. Amerikanerna kallar det för convenience.

Sieger Design har gestaltat 2000-talets källa: elegant och diskret, praktisk och naturlig. Den så kallade Zone Drinking behöver inte nödvändigtvis vara placerad i köket. Tack vare sin reducerade form kan den även känna sig hemma i vardagsrummet: liten ho, små armaturer. Ingenting ska distrahera från själva vattentappningen, ingenting ska störa denna så naturliga handling.

Om badrummet är den plats som möjliggör resan till oss själva, är köket den plats där gemenskap växer fram. Kring elden och kring källan. Så har man alltid byggt. Den inbyggda källan blir ett självklart centrum, platsen som skapar gemenskap. Vatten är lika med civilisation. Så har det alltid varit. Det förblir obegripligt och vackert, uppfriskande och gåtfullt, levande och livsbevarande.

Om Dornbracht
Alloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG, med huvudsäte i Iserlohn, är en internationellt verksam tillverkare av högklassiga designarmaturer och designaccessoarer för badrum och kök. Företaget vinner regelbundet internationella designpriser för designen av sina produkter och har sedan 1996 utmärkt sig genom ett långsiktigt kulturengagemang. Sedan 2006 utges publikationen ”Dornbracht – the SPIRIT of WATER” i en bad- och köksutgåva, som dokumenterar Dornbrachts identitet som ett företag med kulturell relevans och visar på bredden hos varumärket Dornbracht. Publikationen är å ena sidan tidning, å andra sidan katalog, och knyter samman den inspiration, den dialog och den innovation som kännetecknar filosofin och arbetet hos Dornbracht. Sedan 2009 har Dornbracht nordiskt kontor i Köpenhamn.

Mer information om Dornbracht och Dornbrachts produkter, finns på Internet under adressen www.dornbracht.com eller hos Dornbrachts pressavdelning: OutCom A/S, Anne Køster, Svanemøllevej 17, DK-2100 Köpenhamn Ö, Tel: (+45) 33 12 19 00, E-mail: amk@outcom.dk

Water dispensern Tara Ultra fångar den formella slanka designen som återkommer i hela serien och är tillverkad enligt riktlinjerna för Zone Drinking.
I varianten Hot & Cold levererar water dispensern varm- och kallvatten (bild: Tara Ultra-serien). När spaken förs framåt kommer varmt vatten. När spaken förs bakåt kommer kallt vatten.
Water dispenserns designvariant som tillhör Lot-serien är unik. Dess skulpturala, karaktäristiska form med extremt platt utlopp är en nyhet på världsmarknaden.
Water dispensern inom Zone drinking är den separata dricksvattenkällan i köket, men den smälter även harmoniskt in i övergången mellan köket och vardagsrummet.
PET-vattenflaskan ersätter oftast dricksvattenkällan i köket.
Staplade vattenglas direkt bredvid Water Zone Drinking som ska fyllas på med dricksvatten.
Dricksvatten från kranen är en skonsam resurseffektivitet i praktiken: inga plastflaskor, ingen vikt, ingen logistik.
Water Zone Drinking möjliggör komfortabel tillgång till dricksvatten överallt: Vatten finns alltid tillgängligt. I köket, i vardagsrummet, i badrummet såväl som i spa-området.