Download

Back to overview

Performing Shower från Dornbracht Ny mångfald för duschområdet

Iserlohn/Milan På ”Salone Internazionale del Mobile” i Milano, Italien (14-19 April 2010) presenterar Dornbracht sina produktnyheter inom duschområdet för första gången under begreppet: Performing Shower.

Dornbrachts expertis på området duschdesign utmärks tydligt genom de olika formerna av vattenflöden som står i fokus i
den nya produktserien Performing Shower. Detta reflekteras av att de nya produkterna, som inkluderar expansionen av
Balance Modules serien, också omfattar en helt ny generation regnduschar.
”Med Performing Shower betonas de olika vattenformerna för en personlig, alltid ny duschupplevelse. Återigen understryker
vi vår företagsstrategi the spirit of water. Vatten i form av regn, vatten som klart kraftfullt svall, vatten som omfattande eller
kraftigt pulserande eller mjukt, med luftberikad stråle – mer varierande kan mötet med vatten knappast bli” säger VD
Andreas Dornbracht.
Den nya regnduschgenerationen
För den nya generationen regnduschar står det naturliga regnet som förebild. Vattnet faller ner som i naturen endast genom
tyngdkraften, med andra ord trycklöst. Totalt finns det fyra olika regnduschar, inklusive rektangulära i formen. De runda
regnduscharna har utökats i diameter (hitintills med en diameter på 200 mm). De finns nu valfritt i 220 mm och 300 mm
diameter. Nytt i programmet: Den rektangulära regnduschen i storlek 320 x 240 mm. För hela den nya
regnduschsgenerationen har dessutom designen ytterligare reducerats. Nu sluter munstycksfältet plant med duschhuvudet
vilket lugnar det optiska intrycket och samtidigt underlättar skötsel och rengöring. Alla regnduschsvarianter har det
beprövade antikalksystemet och kan kombineras med nya vägg- och takanslutningar samt fristående duschställning. De
nya regnduscharna och handduscharna kan fås i alla Dornbrachts ytor – champagne, krom, guld, platina, platina matt, svart
matt och vit matt.
Handduschen – trefaldigt justerbar
Det optimala komplementet till regnduschen erbjuder den senaste generationen av handduschar, med sitt omfång på tre
olika sätt till justering av strålen. Duscharna ger valmöjlighet mellan en normal stråle med stor yta, en mjukstråle (en luftad,
mycket mjuk stråle som bildar pärlor på huden) och en kraftig pulserande massagestråle. Alla nya handduschar har det
beprövade antikalksystemet.
De nya Balance Modules- JustRain, WaterBar und WaterSheet
I tillägg till utvecklingen av existerande produkter, har Dornbrachts serie Balance Modules också fått tre produktnyheter:
Den nya JustRain för väggmontering tillmötesgår kundernas önskemål om en väggansluten lösning. Respons från
marknaden har också resulterat i framtagandet av en ny Watersheet, som ökats med ett utsprång från 120 mm till 150 mm.
Likaså har en plastinsats integrerats för att ge ett optimalt vattenflöde och förhindrar att vattnet dras tillbaka i utloppet.
Kalkavlagringar avlägsnas ännu enklare. Relativt ny är den extra breda kroppsduschen Waterbar, med sina 240 x 60 mm,
som är tänkt för den övre och nedre delen av ryggen. Watersheet och Waterbar kan fås i krom och matt platina.
De nya Balance Modules-produkternasamt regnduscharna kan levereras från september 2010.

Om Dornbracht
Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG, med huvudsäte i Tyskland, är en internationellt verksam tillverkare av högklassiga designarmaturer och designaccessoarer för badrum och kök. Företaget vinner regelbundet internationella designpriser för designen av sina produkter och har sedan 1996 utmärkt sig genom ett långsiktigt kulturengagemang. Sedan 2006 utges publikationen ”Dornbracht – the SPIRIT of WATER” i en bad- och köksutgåva, som dokumenterar Dornbrachts identitet som ett företag med kulturell relevans och visar på bredden hos varumärket Dornbracht. Publikationen är å ena sidan tidning, å andra sidan katalog, och knyter samman den inspiration, den dialog och den innovation som kännetecknar filosofin och arbetet hos Dornbracht. Sedan 2009 har Dornbracht nordiskt kontor i Köpenhamn.

Mer information om Dornbracht och Dornbrachts produkter, finns på Internet under adressen www.dornbracht.com, på Tel: (+45) 50 84 54 00, E-mail: info@dornbracht.se eller hos Dornbrachts pressavdelning: OutCom A/S, Anne Køster, Svanemøllevej 17, DK-2100 Köpenhamn Ö, Tel: (+45) 33 12 19 00, E-mail: amk@outcom.dk

En väggmonterad version av JustRain från produktserien Balance Modules finns nu tillgänglig.
Den nya runda regnduschen erbjuds nu med två olika diametrar: 220 mm och 300 mm.
Den nya generationen av regnduschar låter vattnet falla naturligt. Designen har ytterligare minskats och munstycksfältet
sluter nu plant upp med duschhuvudet.
Piputstrånget hos den nya WaterSheet i Balance Modules serien har utökats till 150 mm.
WaterPoints kan kombineras med olika produkter för att utgöra extra utlopp i duschen för att på så sätt passa individuella
preferenser.