Download

Back to overview

Dornbracht-produktstudie: Elektronisk armatur för köket

Iserlohn/Frankfurt

Dornbracht presenterar på fackmässan ISH (15–19 mars 2011) en produktstudie av en elektronisk armatur som är avsedd för arbetsplatsen i köket. Prototypens centrala komponent är en elektronisk manöverpanel som är utvecklad utifrån Dornbrachts eTool för dusch. Med hjälp av det intuitivt begripliga styrningselementet kan man reglera armaturer, excenter och diskmedeldispenser centralt och elektroniskt och aktivera program. Därutöver kan vattnet aktiveras och stoppas med hjälp av en fotsensor.

När det gäller badrum har det övergripande arbetet på områdena arkitektur, produktdesign, teknik, vatten och människan präglat Dornbracht under de senaste två årtiondena. Detta har resulterat i nyskapelser som har hjälpt företaget att inta en ledande position i branschen. Några av de främsta exemplen är den elektroniskt styrda regnmodulen RainSky E, och Ambiance Tuning Technique med elektronisk eTool-manöverpanel för dusch som presenterades förra våren. Som symbios mellan vattenupplevelse, estetisk arkitektur, minimalistisk design, manöverkomfort och nyskapande regleringsteknik har Ambiance Tuning Technique gett begreppet dusch en helt ny innebörd.

Hos Dornbracht står människorna och deras handlingar i centrum vid alla överväganden.

För att överföra positiva erfarenheter och tekniskt nyskapande från badrummet till köket, har Dornbracht tillsammans med sin partner Sieger Design granskat processerna och handlingarna inom området våta arbetsplatser. I centrum stod frågan om mervärdet av elektroniskt styrda armaturer i köket: Hur kan standardiserade arbetsprocesser stödjas så att det finns mer tid för kreativitet i tillagning, uppläggning av maten och kommunikation med gästerna?

Produktstudien erbjuder helautomatiska program förvåtutrymmen.

Resultatet är en produktstudie som utöver vattenvolymen och -temperaturen även styr excentern och diskmedeldoseringen centralt och elektroniskt via ett intuitivt manöverelement. Därutöver erbjuder systemet möjligheten att använda program som med ett knapptryck fyller hon för exempelvis sköljning av sallad eller för diskning. Vattenmängd, vattentemperatur och vid diskning även diskmedelmängden doseras helautomatiskt. Belysning runt knapparna signalerar de aktuella inställningarna för användaren på ett intuitivt begripligt sätt.

Utöver manöverpanelen kan vattnet även kopplas till och från med hjälp av en fotsensor. I detta syfte installeras en ljussensor i underskåpets sockellist och visas genom en diskret ljusstråle på golvet. Detta gör det möjligt att aktivera och stoppa vattenflödet utan beröring. Idén kommer från det professionella köket och har överförts till det privata hemmet av Dornbracht.

Ytterligare information, en videofilm som visar pilotstudiens princip och funktionssätt samt en feedbackfunktion återfinns på webbsidan www.dornbracht.com.

Om Dornbracht
Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG, med huvudsäte i Iserlohn, är en internationellt verksam tillverkare av högklassiga designarmaturer och designaccessoarer för badrum och kök. Företaget vinner regelbundet internationella designpriser för designen av sina produkter och har sedan 1996 utmärkt sig genom ett långsiktigt kulturengagemang. Sedan 2006 utges publikationen "Dornbracht – the SPIRIT of WATER" i en bad- och köksutgåva, som dokumenterar Dornbrachts identitet som ett företag med kulturell relevans och visar på bredden hos varumärket Dornbracht. Publikationen är å ena sidan tidning, å andra sidan katalog, och knyter samman den inspiration, den dialog och den innovation som kännetecknar filosofin och arbetet hos Dornbracht.

För mer information eller bilder, kontakta Trendgruppen PR, telefon 08-23 00 21, e-post tove@trendgruppen.se.

Vatten på/av TURN WATER ON/OFF
Vatten på, vatten av: Den elektroniska manöverpanelen reglerar vattendoseringen per knapptryck. Belysningen visar när vatten strömmar.