Download

Back to overview

Transforming Water: Technologie Ambiance Tuning Technique od společnosti Dornbracht.

Iserlohn Renande revolution: Med sin Ambiance Tuning-teknik presenterar armaturtillverkaren Dornbracht en unik teknisk innovation, som gör vattnet till källa för det egna välmåendet. Med sin symbios mellan vattenupplevelse, estetisk arkitektur, minimalistisk design, manöverkomfort och nyskapande regleringsteknik, ger Ambiance Tuning Technique begreppet duschning en helt ny innebörd.

Ambiance Tuning Technique använder vattnets kraft för att påverka användarens sinnesstämning. Vitaliseringen av våtrummet möjliggörs genom en ny och banbrytande teknik. En modulär systemarkitektur som består av vattenutloppspunkterna JustRain, Watersheet och Waterbar, och systemkomponenterna eTool, eValve och eSwitch, gör det möjligt att återge unika vattenkoreografier. Genom decentral positionering av den innovativa regleringsenheten eValve direkt bakom de enskilda vattenutloppspunkterna, kan vattenmängden och vattentemperaturen för första gången regleras individuellt och simultant på varje utloppspunkt. Ambiance Tuning Techniques komponenter utför temperaturregleringen samt processen med olika typer av vattenstrålar helt automatiskt. Ett knapptryck startar den ca fem minuter långa inprogrammerade koreografin och ersätter över 100 exakta och manuella inställningar av vattentemperaturer och vattenmängd. På det sättet kan man fullständigt fokusera på vattenupplevelsen och kroppshygienen utvecklas till en ritual för själen.

De speciellt utvecklade duschkoreografierna Balancing, Energizing och De-Stressing är avsedda för att verka påde tre mänskliga dimensionerna kropp, ande och själ.

Balancing – Vatten blir till källa för andlig kraft
Koreografin Balancing skapar balans och ger trygghet. Den angenäma ökningen och sänkningen av vattenstrålen verkar på kroppen som en mjuk kram, som smekning av en hand. Kropp och själ är i balans.

Energizing – Vatten som energigivare
Energizing ger ny energi, laddar upp, skänker kraft. Alla sinnen väcks, stimuleras, kroppen kommer igång. En ständig växling mellan angenämt varmt regn och kalla skurar aktiverar blodcirkulationen och dess mikrocirkulation.

De-Stressing – Vatten rengör själen
De-stressings vattensekvens är avkopplande och lugnande, kroppen slappnar av, man aktiverar bokstavligt den personliga AV-knappen. En långsam, kontrollerad uppvärmning av vattnet löser upp stressen i musklerna, ger avslappning och inleder så även den mentala avkopplingen.

Komponenterna i översikt:

eTool: Genom sin minimalistiska design smälter eTool perfekt in i varje högvärdig badrumsarkitektur och erbjuder samtidigt högsta användarkomfort. Samtliga viktiga funktioner kan aktiveras intuitivt genom att man trycker en gång på knapparna eller via vridknappen. Under den individuella styrningen väljs utloppspunkterna med den tilldelade knappen. Temperatur- och mängdregleringen sker bekvämt via vridknappen. Utan fördröjning ger Ambiance Tuning Technique önskad temperatur och vattenmängd. Ett ljussken runt knapparna och vridknappen visar användaren de aktuella inställningarna.

eValve: Den elektroniska ventilen eValve, som ligger direkt bakom varje utloppspunkt, gör det möjligt att ändra temperatur- och mängdinställningarna under koreografin.

eSwitch: eSwitch ombesörjer strömförsörjningen och kommunikationen mellan eValve och manöverpanelen eTool. Serviceporten som är integrerad i eSwitch möjliggör konfiguration och diagnos av systemet med hjälp av datorn.

Utloppspunkter: Utloppspunkterna i Ambiance Tuning Technique kommer från Balance-modulens program (JustRain, WaterSheet och WaterBar) och kompletteras med en duschsats med slang. De kan kombineras fritt inom systemarkitekturen och på det sättet kan duschanvändningen planeras och konfigureras individuellt. Även systemets modulära uppbyggnad (60 x 60-raster, känd från Symetrics) stöder den höga graden av individualitet och garanterar samtidigt en harmonisk helhetsbild. Tack vare den beprövade xGrind-monteringsskenan är installationen enkel och exakt.

Upplev duschupplevelsens evolution www.dornbracht.com/transforming-water/

Dornbrachts motsvarande mikrosajt förmedlar upplevelsen av koreografierna Balancing, Energizing och De-Stressing i filmsekvenser och ger information på djupet. Webbsidan erbjuder därutöver inspiration för ditt individuella dusch-spa samt en lista över auktoriserade återförsäljare.

Ambiance Tuning Technique kan levereras från 1:a kvartalet 2011. Produktdesignen kommer från Sieger Design.

Om Dornbracht
Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG, med huvudsäte i Iserlohn, är en internationellt verksam tillverkare av högklassiga designarmaturer och designaccessoarer för badrum och kök. Företaget vinner regelbundet internationella designpriser för designen av sina produkter och har sedan 1996 utmärkt sig genom ett långsiktigt kulturengagemang. Sedan 2006 utges publikationen ”Dornbracht – the SPIRIT of WATER” i en bad- och köksutgåva, som dokumenterar Dornbrachts identitet som ett företag med kulturell relevans och visar på bredden hos varumärket Dornbracht. Publikationen är å ena sidan tidning, å andra sidan katalog, och knyter samman den inspiration, den dialog och den innovation som kännetecknar filosofin och arbetet hos Dornbracht.

Mer information om Dornbracht och Dornbrachts produkter, liksom pressmeddelandet i digital form, finns på Internet under adressen www.dornbracht.com eller hos Dornbrachts pressavdelning: Meiré und Meiré, Stephanie Eckerskorn/Aline Wenderoth, Lichtstr. 26-28, 50825 Köln, T. +49(0)221 57770-416/-402, e-post:s.eckerskorn@meireundmeire.de / a.wenderoth@meireundmeire.de. Din kontakt hos Dornbracht: Anke Siebold/Bettina Arzt/Nadine Piepenstock, Köbbingser Mühle 6, 58640 Iserlohn, T. +49(0)2371 433-2118 / -2130 / -2119,
e-post: asiebold@dornbracht.de / barzt@dornbracht.de / npiepenstock@dornbracht.de.

Tack vare sin modulära systemarkitektur gör Ambiance Tuning Technique det möjligt att återge olika vattenkoreografier. Vattnets kraft används på detta sätt för att påverka användarens sinnesstämning.

Produktdesign: Sieger Design
Foto: Thomas Popinger
Copyright: Dornbracht
Tre inprogrammerade duschkoreografier ger användaren en helt ny vattenupplevelse: Balancing, Energizing och De-stressing arbetar med människans tre dimensioner: kropp, ande och själ.

Produktdesign: Sieger Design
Foto: Thomas Popinger
Copyright: Dornbracht
ATT-systemarkitekturen gör det möjligt att planera och konfigurera duschanvändningen individuellt.

Produktdesign: Sieger Design
Foto: Thomas Popinger
Copyright: Dornbracht
Med Ambiance Tuning Technique skapar Dornbracht en helt ny duschupplevelse. En symbios mellan vattenupplevelse, estetisk arkitektur, minimalistisk design, användarkomfort och innovativ regleringsteknik, som ger begreppet duschning en helt ny innebörd.

Produktdesign: Sieger Design
Foto: Thomas Popinger
Copyright: Dornbracht
Ambiance Tuning Techniques manöverpanel kan manövreras intuitivt. Med ett knapptryck eller via en vridknapp kan alla väsentliga funktioner enkelt aktiveras. Belysning på knapparna och på den inkrementella sensorn ger användaren en känslomässig fingervisning om den aktuella vattentemperaturen och vattenmängden.

Produktdesign: Sieger Design
Foto: Thomas Popinger
Copyright: Dornbracht