Download

Back to overview

Dornbracht-produktstudie: Elektronisk armatur för köket

Iserlohn/Köln Dornbracht presenterar på fack- och konsumentmässan Living Kitchen (18–23 januari 2011) en produktstudie av en elektronisk armatur som är avsedd för den våta arbetsplatsen i köket. Prototypens centrala komponent är en elektronisk manöverpanel som är utvecklad utifrån Dornbracht eTool för dusch. Med hjälp av det intuitivt begripliga styrningselementet kan man reglera armaturer, excenter och diskmedeldispenser centralt och elektroniskt och aktivera program. Därutöver kan vattnet aktiveras och stoppas med hjälp av en fotsensor.

När det gäller badrum har det övergripande arbetet på områdena arkitektur, produktdesign, teknik, vatten och människan präglat Dornbracht under de senaste två årtiondena. Detta har resulterat i nyskapelser som har hjälpt företaget att inta en ledande position i branschen. Några av de främsta exemplen är den elektroniskt styrda regnmodulen RainSky E, och Ambiance Tuning Technique med elektronisk eTool-manöverpanel för dusch som presenterades förra våren. Som symbios mellan vattenupplevelse, estetisk arkitektur, minimalistisk design, manöverkomfort och nyskapande regleringsteknik har Ambiance Tuning Technique gett begreppet dusch en helt ny innebörd.

Hos Dornbracht står människorna och deras handlingar i centrum vid alla överväganden.

För att överföra positiva erfarenheter och tekniskt nyskapande från badrummet till köket, har Dornbracht tillsammans med sin partner Sieger Design granskat processerna och handlingarna inom området våta arbetsplatser. I centrum stod frågan om mervärdet av elektroniskt styrda armaturer i köket: Hur kan standardiserade arbetsprocesser stödjas så att det finns mer tid för kreativitet i tillagning, uppläggning av maten och kommunikation med gästerna?

Produktstudien erbjuder helautomatiska program för våta arbetsområden

Resultatet är en produktstudie som utöver vattenvolymen och -temperaturen även styr excentern och diskmedeldoseringen centralt och elektroniskt via ett intuitivt manöverelement. Därutöver erbjuder systemet möjligheten att använda program som med ett knapptryck fyller hon för exempelvis sköljning av sallad eller för diskning. Vattenmängd, vattentemperatur och vid diskning även diskmedelmängden doseras helautomatiskt. Belysning runt knapparna signalerar de aktuella inställningarna för användaren på ett intuitivt begripligt sätt.

Utöver manöverpanelen kan vattnet även kopplas till och från med hjälp av en fotsensor. I detta syfte installeras en ljussensor i underskåpets sockellist och visas genom en diskret ljusstråle på golvet. Detta gör det möjligt att aktivera och stoppa vattenflödet utan beröring. Idén kommer från det professionella köket och har överförts till det privata hemmet av Dornbracht.

Ytterligare information, en videofilm som visar pilotstudiens princip och funktionssätt samt en feedbackfunktion återfinns på webbsidan www.dornbracht.com.

Mer information om Dornbracht och Dornbrachts produkter, liksom pressmeddelandet i digital form, finns på Internet under adressen www.dornbracht.com eller hos Dornbrachts pressavdelning: Meiré und Meiré, Stephanie Eckerskorn/Aline Wenderoth, Lichtstr. 26-28, 50825 Köln, T. +49(0)221 57770-416/-402, e-post: s.eckerskorn@meireundmeire.de / a.wenderoth@meireundmeire.de. Din kontakt hos Dornbracht: Anke Siebold/Bettina Arzt/Nadine Piepenstock, Köbbingser Mühle 6, 58640 Iserlohn, T. +49(0)2371 433-2118 / -2130 / -2119,
e-post: asiebold@dornbracht.de/ barzt@dornbracht.de/ npiepenstock@dornbracht.de.

Vatten på/av TURN WATER ON/OFF
Vatten på, vatten av: Den elektroniska manöverpanelen reglerar vattendoseringen per knapptryck. Belysningen visar när vatten strömmar.