Download

Back to overview

ISH 2013: Hot, cold, click! Dornbracht formger den nya, digitala framtiden i badrummet

Det viktigaste i korta drag:
Mässan: ISH 2013
Ämnet: Culturing Life
Nyheterna: Smart Water, Sensory Sky och Personal Needs, Individual Spaces
Monter: Hall 4.1, monter G 54

Iserlohn 
På den internationella fackmässan ISH (12-16 mars 2013) presenterar Dornbracht badnyheterna för 2013 och riktar med det nya marknadskravet "Culturing Life” in sig för den nya framtiden. Bad- och kökskultur planeras vidare – Idéer av idag för morgondagens behov.

Världen har förändrats. Våra liv präglas dels av den blixtsnabba digitala tekniken, men också av den ökade hälsomedvetenheten som påverkar våra liv. Dornbracht följer med i den kulturella förändringsprocessen och utökar sitt fundament av design- och vattenkompetens: teknologiska framsteg när det gäller användning i nätverk och komfort samt förebyggande i bemärkelsen hälsa och välbefinnande är i allt högre grad avgörande för märkesorientering och produktutveckling i framtiden. Så gestaltar – odlar – Dornbracht, om och om igen, livet på nytt. Den nya marknadsvisionen: "Culturing Life”.

Dornbracht Bathroom – Aesthetics, beauty and care
Som komplement till den nya marknadsvisionen definierar Dornbracht med "Aesthetics, beauty and care” ett anspråk speciellt för livsrummet bad. Estetik, skönhet och omsorg står som huvudsakliga element i produktutvecklingen. På ISH blir dessa anspråk för första gången synliggjorda i badnyheterna Sensory Sky, Smart Water och de nya specialiserade utloppspunkterna.

Personal needs, individual spaces.
De nya specialiserade utloppspunkterna för zonerna "Cleansing”, "Showering”, "Bathing” och "Foot Bathing” är exakt anpassade till behovet i respektive handlingsutrymme. Målet är att utveckla ännu bättre, intelligentare och mer specifika former för frammatning av vatten. Fundamentet för detta är den formella klarheten i Dornbrachts estetik som gör det möjligt att kombinera produkterna design- och serieövergripande. Portföljen blir till ett unikt modulsystem för olika personers individuella behov.

Sensory Sky
För att få en duschkänsla som under bar himmel sörjer den nya, unikt sinnliga duschupplevelsen Sensory Sky. Olika slags regn, dimma, ljus och dofter kompletterar varandra och bildar komplexa scenarier inspirerade av väderfenomen och stämningar i naturen. Särskilt de dofter som matchar koreografin av de naturliga kompositionerna med sinnet. Styrningen sker enkelt och bekvämt med hjälp av nya, digitala Smart Tools som har utvecklats av Dornbracht inom ramen för den nya teknologin Smart Water.

Smart Water
Smart Water står för visionen att använda sig av alla de möjligheter och chanser som digitalisering innebär i bad (och kök) – och att driva den framåt. Den intelligenta teknologin kopplar samman komponenterna i badet med varandra och gör det därigenom möjligt att förenkla och individualisera användningarna på ett bekvämt sätt. Grunden för detta är de Smart Tools som har utvecklats av Dornbracht. Kontrollpanelen består av två vred för styrning av temperatur och vattenmängd samt en eller flera displayer med inställningsfunktioner.

Dornbracht Kitchen – Eat, drink & think
Förutom badnyheterna överför Dornbracht de digitala möjligheterna till kompetensområdet kök. På ISH presenterar företaget köksnyheter som baseras på Smart Water-teknologin som stödjer och underlättar arbetsprocessen. Bästa exempel: eUnit Kitchen. Den första elektroniska produktlösningen optimerar arbetsprocessen med digitalt styrda armaturer och utmärker sig genom en omedelbar, enkel användning. Dessutom visas den nya premiumarmaturen Pivot med 360° aktionsradie, som definierar om flexibiliteten i köket.

Montern
Montern iscensätter bad- och köksnyheter i en reducerad klar ram. I fokus står Smart Water, Sensory Sky och de nya utloppspunkterna. På Smart Water-ytan förs mässbesökarna, med stöd av fyra rådgivningsbord, in i den nya digitala användarteknologin, en imponerande installation i sten symboliserar den våldsamma naturkraft som har varit inspiration i de tre scenarierna hos Sensory Sky. Under pågående kökssituationer kan besökaren uppleva eUnit Kitchen i funktion och låta sig inspireras av ytterligare köksnyheter. Under titeln "Connected Comfort” presenterar projektpartnerna Dornbracht och Gira en växelverkan av vatten-, ljus- och ljudscenarier och visar med detta och med stöd av de båda företagen Revox och Brumberg, hur byggnadsteknologi kan kopplas ihop på ett förnuftigt sätt.

För första gången presenterar Dornbracht också en "Culture Walk" på ISH, som illustrerar företagets väg till att bli innovatör och framåtdrivande i branschen. Genom detta blir det tydligt hur det mångåriga kulturengagemanget inom ramen för Culture Projects kontinuerligt ger nya impulser – från början fram till i dag: Dornbracht "Culturing Life”.

Detaljer om bad- och köksnyheterna hittar du i respektive presstext.

Dornbracht på ISH
ISH (12 -16 mars 2013)
Hall 4.1, monter G 54

www.ish.messefrankfurt.com

  

Om Dornbracht

Dornbracht, med huvudkontor i Iserlohn, Tyskland, och nordiskt kontor i Köpenhamn, är en global, familjeägd tillverkare av högkvalitativa armaturer och accessoarer för badrum och kök. Kvalificerad personal och den modernaste tillverkningstekniken garanterar den högsta kvaliteten på produkterna. Dornbracht strävar kontinuerligt efter framgång vad gäller teknik och tillverkning med målet att bli ledande innovatör i branschen. Dornbracht har fått flera internationella designpriser för sin produktdesign och har sedan 1996 även åtagit sig flera kulturella engagemang. Sedan 2006 utges publikationen ”Dornbracht – the SPIRIT of WATER” i en bad- och köksutgåva, som uttrycker Dornbrachts identitet som ett företag med kulturell relevans och visar på bredden hos varumärket Dornbracht. Publikationen är både ett magasin och en katalog som knyter samman inspiration, dialog och innovation – det som kännetecknar filosofin och arbetet hos Dornbracht.

Mer information om Dornbracht och Dornbrachts produkter, finns på Internet under adressen www.dornbracht.com eller hos Dornbrachts pressavdelning: Trendgruppen, Odengatan 21, 114 24 Stockholm, 08-23 00 21.
Hans Hjelmqvist, hans.hjelmqvist@trendgruppen.se
Jenny Farmare, jenny.farmare@trendgruppen.se

 

Mer om Dornbracht på internet:
dornbracht.com - live.dornbracht.com - facebook.de/dornbracht - twitter.com/dornbracht - youtube.com/dornbracht