Download

Back to overview

Personal needs, individual spaces. Badet konfigureras på nytt – med moduluppbyggda produkter och smart teknologi

Det viktigaste i korta drag:

Nyheten: Specialiserade utloppspunkter för handlingsutrymmet
Visionen: Individuell formgivningsfrihet i badrummet
Särskilt utmärkande: Modulsystemsprincip; design- och serieövergripande
Produktkoncept och design: Sieger Design
Leveransklart: hösten 2013

Iserlohn
Nya specialiserade utloppspunkter och helt ny digital användarteknologi förvandlar produktportföljen från Dornbracht till ett unikt modulsystem för olika personers individuella behov.

Dornbracht står för tidlös design och varaktig estetik – en formell klarhet som erbjuder en avgörande fördel: Produkter ur olika serier kan kombineras fritt. Denna "Sampling” av funktioner och design – utökat med nya specialiserade utloppspunkter och en helt ny digital användarteknologi – förvandlar produktportföljen från Dornbracht till ett unikt modulsystem.

De personliga behoven bestämmer över den individuella formgivningen för respektive handlingsutrymme: Personal needs, individual spaces. Det är inte de enskilda produkterna utan deras funktion som står i fokus: från den dagliga rengöringen via kosmetiska användningar till förebyggande. Målet är att utveckla ännu bättre, intelligentare och mer specifika former för frammatning av vatten. Vilka utloppspunkter behöver jag för vilken åtgärd? Hur måste badet delas in för att motsvara mina personliga behov? Och hur rankas den dagliga tiden i badrummet?

De nya specialiserade utloppspunkterna för zonerna "Cleansing”, "Showering”, "Bathing” och "Foot Bathing” är exakt anpassade till behovet i respektive handlingsutrymme: På så sätt möjliggör det vridbara utloppet på vasken en bekväm munsköljning, handduschen förenklar hårtvätt och det utdragbara vattenröret gör det mycket bekvämt att tvätta armar eller ansikte. Förutom den konventionella mekaniska styrningen kan alla utloppspunkter även styras via det nya digitala styrenheterna, Smart Tools, som Dornbracht har utvecklat med bas i Smart Water-teknologin. Smart Water står för visionen att använda sig av alla de möjligheter och chanser som digitalisering innebär i bad och kök – och att driva den framåt. Med bara ett handgrepp kan temperatur och vattenmängd ställas in exakt. Även användbara förinställningar kan hämtas fram med det nya digitala styrelementet.

Genom möjligheten av samverkan av olika Dornbracht-produkter sätts det nästan inte längre några gränser för individualiseringen av formspråk, vattenanvändning och vattenstyrning. Badrummet konfigureras på nytt.
Personal needs, individual spaces presenterades i samband med ISH-mässan 2013 i Frankfurt am Main och kommer att finnas att köpa från hösten 2013. Produktkoncept och design: Sieger Design

 

 

Om Dornbracht
Dornbracht, med huvudkontor i Iserlohn, Tyskland, och nordiskt kontor i Köpenhamn, är en global, familjeägd tillverkare av högkvalitativa armaturer och accessoarer för badrum och kök. Kvalificerad personal och den modernaste tillverkningstekniken garanterar den högsta kvaliteten på produkterna. Dornbracht strävar kontinuerligt efter framgång vad gäller teknik och tillverkning med målet att bli ledande innovatör i branschen. Dornbracht har fått flera internationella designpriser för sin produktdesign och har sedan 1996 även åtagit sig flera kulturella engagemang. Sedan 2006 utges publikationen ”Dornbracht – the SPIRIT of WATER” i en bad- och köksutgåva, som uttrycker Dornbrachts identitet som ett företag med kulturell relevans och visar på bredden hos varumärket Dornbracht. Publikationen är både ett magasin och en katalog som knyter samman inspiration, dialog och innovation – det som kännetecknar filosofin och arbetet hos Dornbracht.

Mer information om Dornbracht och Dornbrachts produkter, finns på Internet under adressen www.dornbracht.com eller hos Dornbrachts pressavdelning: Trendgruppen, Odengatan 21, 114 24 Stockholm, 08-23 00 21.
Hans Hjelmqvist, hans.hjelmqvist@trendgruppen.se
Jenny Farmare, jenny.farmare@trendgruppen.se

Dornbracht på internet:
dornbracht.com - live.dornbracht.com - facebook.de/dornbracht - twitter.com/dornbracht - youtube.com/dornbracht

 

 

Det utdragbara duschhandtaget ur serien för nya, specialiserade utloppspunkter från Dornbracht, gör det mycket bekvämt att tvätta armar och ansikte. Produktkoncept och design: Sieger Design Foton: Stephan Abry Copyright: Dornbracht
I duschen, i funktionsområdet "Showering“, gör handtaget från Dornbracht det bekvämt att duscha ben och vader. Produktkoncept och design: Sieger Design Foton: Stephan Abry Copyright: Dornbracht
Hårduschen vid handfatet, som har en särskilt bred, mjuk vattenstråle, förenklar processen att tvätta håret. Produktkoncept och design: Sieger Design Foton: Stephan Abry Copyright: Dornbracht
Det vridbara utloppet möjliggör en bekväm munsköljning. Produktkoncept och design: Sieger Design Foton: Stephan Abry Copyright: Dornbracht
Det utdragbara duschhandtaget på den nya Unit Foot Bath är särskilt lämplig för relaterad sköljning. Produktkoncept och design: Sieger Design Foton: Stephan Abry Copyright: Dornbracht
De nya utloppspunkterna kan styras både mekaniskt och via de nya digitala styrenheterna, Smart Tools, som Dornbracht har utvecklat med bas i den nya teknologin Smart Water. Produktkoncept och design: Sieger Design Foton: Stephan Abry Copyright: Dornbracht
Två vred styr exakt den önskade temperatur- och vattenmängden; över en eller flera displayer med inställningsfunktioner kan användbara förinställningar hämtas fram för den dagliga användningen. Produktkoncept och design: Sieger Design Foton: Stephan Abry Copyright: Dornbracht
Klarheten i Dornbrachts estetik gör en individuell framtagning av funktioner och design möjlig. Produkter i olika serier, olika ytor eller förädlingar kan kombineras fritt. Produktkoncept och design: Sieger Design Foton: Stephan Abry Copyright: Dornbracht
De nya specialiserade utloppspunkterna är exakt anpassade för behoven i zonerna "Cleansing”, "Showering”, "Bathing” och "Foot Bathing” och ger individuell formgivningsfrihet: Personal needs, individual spaces. Produktkoncept och design: Sieger Design Foton: Stephan Abry Copyright: Dornbracht