Download

Back to overview

Dornbracht-premiär: eUnit Kitchen – den första elektroniska produktlösningen för större bekvämlighet i köket

Iserlohn Grundat på en produktstudie som gjordes 2011 presenterar Dornbracht 2013 den första elektroniska produktlösningen för köket: eUnit Kitchen. Det nya konceptet är nästa steg i riktningen mot teknologisk styrning i köksområdet. För att kunna analysera arbetsprocessen i köket genomförde Dornbracht en detaljerad undersökning om uppgiftsområdet i köket. Produktstudien undersökte vilket mervärde elektroniskt styrda armaturer gav vid köksanvändning och hur de kunde stödja standardiserade arbetsuppgifter. Resultatet av analysen användes inom ramen för produktutvecklingen.


Resultatet visar sig i den exklusiva, elektroniska produktlösningen eUnit Kitchen. Manuella handtag optimeras och stöds nu tekniskt: Vattenutkastning, -dosering och -temperatur, såväl som excentervred. 
De olika funktionerna förs samman och kan skötas med en enda manöverdel. En enkel användningslogik underlättar arbetsprocessen så att det finns mer tid kvar för kreativitet vid beredningen, vid matlagningen och för att kommunicera med gästerna. 


Den nyutvecklade fotsensorn skapar ett bekvämt mervärde vid arbetet i köket. Den styr på/av-funktionen för vattenutkastningen helt utan hjälp av händerna. Därigenom erbjuds en hygienisk och praktisk lösning. Fotsensorn har överförts från professionella kök till privat köksanvändning och sörjer för en ökande professionalisering.


Därtill kommer funktionen för vattendosering, vilken möjliggör en exakt utmatning av vattenmängden. Den mäter upp exakt så mycket vatten som behövs för beredningen av recept – från små mängder vid bakning till stora mängder för exempelvis pastavatten. 


Den minimalistiska estetiken infogar sig i designen för moderna kök och smälter in till en enhet, en integrerad variant med vask och armatur. Manöverelementen sluter slätt samman med arbetsplattan så att denna förblir fri för beredning av maträtter och för att lägga ifrån sig köksutrustning. Den diskreta ljusauran som tänds vid aktivering av reglaget signaliserar aktivitet och ger eUnit en mjuk atmosfärisk poäng.


Vid utvecklingen lades särskilt värde på en enkel platsbesparande installation: Genom den kompakta konstruktionen kan eUnit Kitchen, enligt principen "Plug-and-Play”, enkelt placeras i bänkskåpen utan att det behövs mycket plats.

eUnit Kitchen kommer att finnas att köpa från hösten 2013.

Om Dornbracht
Dornbracht, med huvudkontor i Iserlohn, Tyskland, och nordiskt kontor i Köpenhamn, är en global, familjeägd tillverkare av högkvalitativa armaturer och accessoarer för badrum och kök. Kvalificerad personal och den modernaste tillverkningstekniken garanterar den högsta kvaliteten på produkterna. Dornbracht strävar kontinuerligt efter framgång vad gäller teknik och tillverkning med målet att bli ledande innovatör i branschen. Dornbracht har fått flera internationella designpriser för sin produktdesign och har sedan 1996 även åtagit sig flera kulturella engagemang. Sedan 2006 utges publikationen ”Dornbracht – the SPIRIT of WATER” i en bad- och köksutgåva, som uttrycker Dornbrachts identitet som ett företag med kulturell relevans och visar på bredden hos varumärket Dornbracht. Publikationen är både ett magasin och en katalog som knyter samman inspiration, dialog och innovation – det som kännetecknar filosofin och arbetet hos Dornbracht.

Mer information om Dornbracht och Dornbrachts produkter, finns på Internet under adressen www.dornbracht.com eller hos Dornbrachts pressavdelning: Trendgruppen, Odengatan 21, 114 24 Stockholm, 08-23 00 21.
Hans Hjelmqvist, hans.hjelmqvist@trendgruppen.se
Jenny Farmare, jenny.farmare@trendgruppen.se

Den första elektroniska produktlösningen för köket: eUnit Kitchen ger hög funktionalitet och komfort för den professionaliserade arbetsplatsen i köket. I den vaskintegrerade varianten smälter manöverelementen samman till en enhet och lämnar arbetsytan fri för beredning av maträtter och för att lägga ifrån sig köksutrustning. Foto: Thomas Popinger Copyright: Dornbracht
Vattenutkastning, -dosering och -temperatur, såväl som excentervred sammanförs hos eUnit Kitchen. Den intuitiva, enkla användningslogiken underlättar arbetsprocessen så att det finns mer tid kvar för kreativitet vid beredningen, vid matlagningen och för att kommunicera med gästerna.  Foto: Thomas Popinger Copyright: Dornbracht
Den minimalistiska estetiken hos eUnit Kitchen infogar sig i den minimalistiska designen för moderna kök. Renheten hos det elektroniska manöverelementet ger individuell frihet vid valet av utloppsplats. Foto: Thomas Popinger Copyright: Dornbracht