Download

Back to overview

Det viktigaste i korthet:

Temat: Nytt magasin "Dornbracht Bathroom"
Nyheten: avlöser "Dornbracht the SPIRIT of WATER"
Innehållet: Inspiration för bad och spa

Nytt Dornbracht-magasin för livsmiljöerna bad och spa: "Dornbracht Bathroom"I samband med att varumärkets claim "Culturing Life" introduceras, presenterar Dornbracht nu sitt nya magasin "Dornbracht Bathroom". Efter "The Spirit of Water" som formulerade fascinationen för elementet vatten, inspirerar det nya 220 sidor starka magasinet med storformatiga och emotionella bilder och en fasettrik beskrivning av livsmiljöerna bad och spa.

Medan "The Spirit of Water" främst var tillägnad passionen för vatten och dess olika slags former, manifesteras nu helhetsbilden för varumärkets nya claim "Culturing Life" i "Dornbracht Bathroom": Teknologi och hälsomedvetenhet försätts i harmoni, medan livskvaliteten höjs med smarta vattenanvändningar.

Varumärkets claim står för visionen att förenkla och intensifiera livet med individualiserade produkt- och systemlösningar. Med detta visionära anspråk lade Dornbracht redan 2013 grundstenen till att konsekvent utveckla sitt produktsortiment kring speciellt avstämda användningar, t ex Foot Bath.

"'Culturing Life" är den framtidsorienterade drivande kraften för en ny förståelse för bad- och spa-kultur," förklarar VD Andreas Dornbracht. "I sin egenskap som impulsgivare och orienteringshjälp markerar magasinet ytterligare ett viktigt steg för att 'Culturing Life' ska kunna upplevas ännu intensivare."

Magasinets olika avsnitt reflekterar den intensiva debatten kring olika behov i ett badrum. I centrum står en översikt över alla Dornbracht-designserier samt varumärkets kompetensfält: Transforming Water, Performing Water och Smart Water. De konstnärliga och kulturella pretentionerna återspeglas i dokumentationen för Culture Projects. Kulturserien som Dornbracht har tagit initiativet till i samarbete med konstnärer, designer och filosofer, skapar ständigt nya diskurser, idéer och inspirationer som sedan integreras i utvecklingen av nya produktkoncept. Så har utvecklingen av ritualarkitekturen påverkats på ett betydande sätt av att olika handlingar och ritualer observerats i samband med hur man tvättar sig.

Varje kapitel inleds med frågor som ska inspirera läsarna att själva reflektera kring sina egna önskemål: Hur påverkar vatten vårt välbefinnande? Vad händer om utrymmen definieras och konstrueras utifrån olika ritualer? Hur måste de olika zonerna i badet vara utrustade för att de ska kunna uppfylla mina personliga behov?

Ett möjligt svar finns i artikeln "My bathroom". Här formuleras kärnan kring en ny, individuell badarkitektur med "Sampling", ett modulärt koncept som omfattar en design- och serieövergripande kombination av användningar, vattenutlopp och reglage. Dornbracht som är den första tillverkaren som erbjuder "Sampling" för bad och spa för intressenterna genom produktsortimentet med hjälp av Produkt-verktyget, ett nytt serviceredskap för arkitekter och planerare som finns på dornbracht-professional.com. Därmed kan olika användningar såsom tvättfat, dusch och badkar konfigureras snabbt och enkelt och helt efter kundernas individuella önskemål.
"Dornbracht Bathroom" gör att Dornbrachts märkesvärld kan upplevas på ett intensivt sätt och blir därmed till en viktig beståndsdel i den nya utformningen - helt i linje med varumärkets claim: "Culturing Life". Magasinet är nu ute och kan beställas eller laddas ned på www.dornbracht.com/Service/Brochures.aspx.


Med det nya 200 sidor starka magasinet "Dornbracht Bathroom" ser Dornbracht till att varumärkets claim kan upplevas: "Culturing Life" står för visionen att skapa en balans mellan teknologi och hälsomedvetenhet och att höja livskvaliteten med smarta vattenanvändningar.
Foton: Wolfram Buck
Copyright: Dornbracht
Det nya "Dornbracht Bathroom" magasinet: Storformatiga, emotionella bilder för en fascinerande och fasettrik iscensättning av livsmiljöerna bad och spa.
Foton: Wolfram Buck
Copyright: Dornbracht
Magasinet ger en översikt över olika designserier från Dornbracht och informerar dessutom om viktiga detaljer och nyheter.
Foton: Wolfram Buck
Copyright: Dornbracht
Varje kapitel i "Dornbracht Bathroom" inleds med frågor som ska inspirera läsarna att reflektera kring sina egna önskemål och behov.
Foton: Wolfram Buck
Copyright: Dornbracht
En individuell badarkitektur, väl avstämd till personliga behov: Med en modulär "Sampling" från Dornbracht är just detta möjligt - med en design- och serieövergripande kombination av användningar, vattenutlopp och reglage.
Foton: Wolfram Buck
Copyright: Dornbracht
"Dornbracht Bathroom" ger en livaktig beskrivning av Dornbrachts märkes- och produktvärld. "Foot Bath" är en av de senaste innovationerna: en elektronisk enhet för olika scenarier, för individuella och välgörande fotbadsbehandlingar.
Foton: Wolfram Buck
Copyright: Dornbracht