Download

Back to overview

Dornbrachts magasin för köket som livsmiljö: "Dornbracht Kitchen"

Det viktigaste i korthet:

Tema: Nytt magasin "Dornbracht Kitchen"
Nyhet: avlöser det tidigare magasinet "Dornbracht the SPIRIT of WATER"
Innehåll: Inspiration för köket

”Dornbracht Kitchen” är ett nytt magasin på 124 inspirerande sidor som beskriver kökets olika fasetter. Dornbracht utvecklar köket som livsmiljö och magasinets fokus ligger på ett inspirerande bildspråk och presentationer av olika produktlösningar i köket – helt i linje med varumärkets claim ”Culturing Life”.

Dornbracht förenklar vardagsrutiner genom att utforma bad, spa och kök kring konsumenters individuella behov. Visionen att arbeta fram intelligenta produkt- och systemlösningar för dessa miljöer går under claimen ”Culturing Life”. En del av detta är digitaliseringen av köket.

En bildöversikt över samtliga serier och produktlösningar från Dornbracht står som fokus i magasinet. Bland dem finns konceptet Water Zones, som separerar vattenkällor efter olika funktionsområden, samt den senaste innovationen eUnit Kitchen.  eUnit Kitchen är den första digitala teknologin för köket som förenklar vardagliga arbetsprocesser. Genom digitala reglage kan man bekvämt och exakt styra bl.a. vattenmängd och vattentemperaturer. Detta underlättar arbetsuppgifterna, spar tid och ger mer utrymme för kreativitet inom matlagningen. 

"Dornbracht Kitchen" visualierar denna helhetslösning och ger inspiration och förståelse för kökets kultur. Frågor ställs i början av varje kapitel för att inspirera läsarna att reflektera kring sina egna önskemål och behov: Hur ska en produkt vara utformad för att förenkla processerna i köket, på ett såväl funktionellt som estetiskt sätt? Vilken skillnad finns det mellan ett vattenflöde för att skölja grönsaker och ett för att diska av tallrikar? I vilka rum är det lämpligt att installera en separat dricksvattenkälla? Hur kan olika arbetsuppgifter i köket förenklas med digital teknologi? 

Artikeln "Between Science & Romance" handlar om ett samtal mellan matredaktören Ralf Frädtke och stjärnkocken Sven Elverfeld. I denna intervju behandlas såväl de lustfyllda aspekterna av matlagning som aktuella kost- och mattrender. Från återupplivade av ursprungliga, enkla rätter fram till "urban farming", den konsekventa fortsättningen av slow food-rörelsen. Matlagningen blir till en fest och upptäcks av allt fler som en välgörande ritual och motpol till den hektiska vardagen. 

Drivkraft för utvecklingen av framtida produktlösningar hämtar Dornbracht, sedan nästan 20 år tillbaka, från sina "Culture Projects". Med "The Farm Project" (2006) och "Global Street Food" (2009) har två köksrelaterade projekt redan förverkligats. Artikeln "A change in the kitchen – Four questions to Andreas Dornbracht and Mike Meiré" ger en återblick och ställer samtidigt frågan: Hur har köket förändrats sedan dess, hur kommer det att vidareutvecklas – och vilka utmaningar leder detta till? Andreas Dornbracht och Mike Meiré kastar en blick på morgondagens kök och formulerar olika perspektiv hur köket som livsmiljö kommer att förändras under påverkan från digitaliseringen och hälsotrenden. 

 

Magasinet är nu ute och kan beställas eller laddas ned på www.dornbracht.com/Service/Brochures.aspx.

 

Om Dornbracht
Dornbracht, med huvudkontor i Iserlohn, Tyskland, och nordiskt kontor i Köpenhamn, är en globalt verksam familjeägd tillverkare av högkvalitativa design-armaturer samt tillbehör till badrum och kök. Högt kvalificerade medarbetare och den mest moderna produktionstekniken garanterar högsta tillverkningskvalitet. Varumärkesvisionen Culturing Life tar tag i flera års debatt kring livsmiljöerna i bad och kök samt utforskningen av återkommande handlingar och nya tekniska lösningar som kontinuerligt leder till nya frågor, idéer och produkter. På så sätt utformar Dornbracht - på ett kultiverat sätt – livet på nytt om och om igen.
Genom sitt långvariga kulturella engagemang i olika kulturprojekt vill Dornbracht främja innovation och tekniskt ledarskap inom livsmiljöerna bad och kök. Dornbracht är en del av Dornbracht-gruppen som, tillsammans med Alape, sammanför två premiumbrand för badrum och kök.

 

Mer om Dornbracht online:
dornbracht.com - live.dornbracht.com - facebook.se/dornbracht - twitter.com/dornbracht - youtube.com/dornbracht

Dornbrachts pressavdelning: Trendgruppen, Odengatan 21, 114 24 Stockholm, 08-23 00 21.
Jenny Farmare, jenny.farmare@trendgruppen.se

Dornbracht Nordic A/S, Masteskurene, skur 7, Galionsvej 33 | DK-1437 København K
Tel. +45 50 84 54 00 Fax +45 44 84 54 09
LForslund@dornbrachtgroup.dk

Med sitt nya magasin "Dornbracht Kitchen" ägnar sig Dornbracht åt köket som livsmiljö och beskriver dess många olika fasetter – helt i linje med varumärkets claim "Culturing Life".
Foton: Wolfram Buck
Copyright: Dornbracht
Ett kök ska vara lika individuellt som dess användare: Frågorna som ställs i början av varje kapitel ska inspirera alla som läser "Dornbracht Kirchen" att reflektera kring sina egna önskemål och behov.
Foton: Wolfram Buck
Copyright: Dornbracht
Konceptet Water Zones har inspirerats från olika proffskök. Indelningen i zonerna Preparing, Cooking, Cleaning och Drinking förenklar arbetsprocesser och behoven kring matlagningen.
Foton: Wolfram Buck
Copyright: Dornbracht
Med smarta produktlösningar möter Dornbracht de nya behoven i köket. Detta gäller även för den senaste innovationen, eUnit Kitchen – den första digitala teknologin som förenklar vardagliga arbetsprocesser bekvämt och exakt.
Foton: Wolfram Buck
Copyright: Dornbracht
Intelligenta produkt- och systemlösningar förenklar processerna i köket och ger därmed mer utrymme för kreativitet.
Foton: Wolfram Buck
Copyright: Dornbracht
"Dornbracht Kitchen" innehåller en översikt över alla produkt- och designserier hos Dornbracht. Här ingår bl.a. Tara, designikonen bland armaturerna från Dornbracht. Tara förenar estetik, funktionalitet och kvalitet.
Foton: Wolfram Buck
Copyright: Dornbracht
Sedan flera år tillbaka initierar och främjar Dornbracht utvalda utställningar och kulturprojekt. Artikeln "A change in the kitchen - Four questions to Andreas Dornbracht and Mike Meiré" ger en återblick på de "Culture Projects" som redan gått av stapeln och formulerar perspektiven för framtidens kök.
Foton: Wolfram Buck
Copyright: Dornbracht