Download

Back to overview

Vattnets verkan: Välgörande användningar i ditt eget bad

Det viktigaste i korthet:

Nyheten: Specialiserade produkter och nya teknologier
för vattenbehandling i ditt eget bad
Produktkoncept och -design: Sieger DesignFrisk av vatten: Regelbundna, målinriktade vattenbehandlingar har en positiv verkan på kropp och själ. Redan Sebastian Kneipp visste att hydroterapeutiska behandlingar stärker välbefinnandet och utvecklade därefter sin Kneipp-terapi som idag är en välkänd behandlingsmetod i många länder. Med sina specialiserade produkter och nya teknologier har Dornbracht lyckats med konststycket att göra vattnets verkan komfortabelt upplevelsebar i ditt eget bad.

Under den kalla årstiden påverkas immunsystemet av regn och kyla. Kroppens naturliga immunförsvar måste aktiveras. Desto viktigare är det att börja så tidigt som möjligt med förebyggande åtgärder och stärka sin egen fysik. Men inte bara under vintern står det personliga välbefinnandet i centrum. Megatrenden "Healthness" är närvarande under hela årets lopp. En hälsomedveten livsstil och en optimering av den fysiska och mentala vitaliteten är viktiga element för ett rikt liv.

Även om vardagen erbjuder allt mindre tid för avkopplande pauser och vila då och då, kan välbefinnandet stärkas med ett par enkla användningar. Ditt eget bad blir till en intim plats för hälsa och prevention: Vattenbehandlingar, bad och fotbad är en välgärning för både kropp och själv. Användandet kan vara rogivande, avkopplande eller stimulerande.

Exakt anpassad temperaturstimulans - från varm till växelvarmt och kall stimulans - utgör kärnan i hydroterapin. Vattenbehandlingar och bad med skiftande temperaturer medför att stimulansen upplevs starkare och intensivare. Dessutom aktiverar de blodcirkulationen och stimulerar blodomloppet, ämnesomsättningen och nervsystemet. Men även varma eller kalla användningar är möjliga, t ex en kall vattenbehandling på morgonen och ett varmt fotbad på kvällen.

För Dornbracht är hälsofrämjande prevention en viktig drivande kraft bakom modern badarkitektur och därutöver en viktig beståndsdel för märkesvisionen "Culturing Life". Människornas personliga behov och det stigande medvetandet om välgörande användning i badet insprirerar ständigt Dornbracht till innovativa produkter och system.

För Dornbracht är det samtidigt viktigt att inte enbart en hög funktionalitet står i centrum, utan även estetiken: Med sina nya armaturserier och system sätter Dornbracht ständigt nya mått, såväl funktionellt som formellt. Det är framför allt en fråga som driver företaget framåt allt sedan tidernas början: Hur måste de enstaka zonerna i badet vara utformade för att optimalt stödja vattnets verkan?

Denna fråga besvarar Dornbracht med speciellt utformade vattenutlopp i Water Modules och den digitala användningsteknologin. Nya, modulära produkter gör vattenanvändningar i det egna badrummet ännu enklare och effektivare. En utdragbar soft water tube vid tvättfatet är perfekt för vattenbehandlingar på armarna och pannan. I duschen kan en soft water tube med fördel användas till behandlingar på knä och lår.

Genom Smart Water har Dornbracht utvecklat en intelligent teknologi som överför digitaliseringens möjligheter och chanser till livsmiljön i badrummet. Förutom den konventionella mekaniska styrningen, kan alla vattenutlopp styras med nya, digitala Smart Tools. Ställ in temperaturen och vattenmängden exakt med ett enda handgrepp. Vattenanvändningarna blir både enkla och komfortabla – och framför allt individuella: Styrreglage och vattenutlopp kan kombineras valfritt beroende på personliga behov och önskemål.

Dessutom erbjuder Dornbracht med sitt Foot Bath en ny elektronisk enhet för olika scenarier som är speciellt anpassad till personliga behov vid alla slags användningar av fotbadet. Vardera två förprogrammerade scenarier och komfortfunktioner stöder olika Kneipp-användningar.

Fortfarande gäller: Sanus Per Aquam (SPA) – Hälsa genom vatten. Hydroterapi är en väsentlig beståndsdel i en hälsomedveten livsstil som inte enbart stabiliserar det egna välbefinnandet, utan även aktivt höjer den individuella livskvaliteten. Dornbracht bidrar till detta med sina individuella produkt- och systemlösningar för badet.

De nya, speciella vattenutloppen och den digitala användningsteknologin Smart Water finns i handeln från och med våren 2014.

Om Dornbracht
Dornbracht, med huvudkontor i Iserlohn, Tyskland, och nordiskt kontor i Köpenhamn, är en globalt verksam familjeägd tillverkare av högkvalitativa design-armaturer samt tillbehör till badrum och kök. Högt kvalificerade medarbetare och den mest moderna produktionstekniken garanterar högsta tillverkningskvalitet. Varumärkesvisionen Culturing Life tar tag i flera års debatt kring livsmiljöerna i bad och kök samt utforskningen av återkommande handlingar och nya tekniska lösningar som kontinuerligt leder till nya frågor, idéer och produkter. På så sätt utformar Dornbracht - på ett kultiverat sätt – livet på nytt om och om igen.
Genom sitt långvariga kulturella engagemang i olika kulturprojekt vill Dornbracht främja innovation och tekniskt ledarskap inom livsmiljöerna bad och kök. Dornbracht är en del av Dornbracht gruppen som, tillsammans med Alape, sammanför två premiumbrand för badrum och kök.

 

 

Mer om Dornbracht online:
dornbracht.com - live.dornbracht.com - facebook.se/dornbracht - twitter.com/dornbracht - youtube.com/dornbracht

 

 

Dornbrachts pressavdelning: Trendgruppen, Odengatan 21, 114 24 Stockholm, 08-23 00 21.
Hans Hjelmqvist, hans.hjelmqvist@trendgruppen.se
Jenny Farmare, jenny.farmare@trendgruppen.se

 

 

Dornbracht Nordic A/S, Masteskurene, skur 7, Galionsvej 33 | DK-1437 København K
Tel. +45 50 84 54 00 Fax +45 44 84 54 09
LForslund@dornbrachtgroup.dk


Nya, modulära produkter gör vattenbehandlingar i det egna badrummet ännu enklare och effektivare: Med en soft water tube från Dornbracht som monteras i duschen blir behandlingar på knä och lår ännu mer komfortabla.
Foton: Stephan Abry
Copyright: Dornbracht
The pivoting outlet on the washstand facilitates a convenient mouth rinse.
Photos: Stephan Abry Copyright:
Dornbracht
En utdragbar soft water tube i Foot Bath kan direkt användas till behandlingar på knä, lår och vader enligt Kneipps tradition. Dessutom ser komfortfunktioner till att fotbadet fylls på automatiskt - upp till fotknölarna eller till vaderna - med en temperatur på 38°C.
Foton: Stephan Abry
Copyright: Dornbracht
Vid tvättfatet är en utdragbar soft water tube perfekt för vattenbehandlingar på armarna, pannan och i ansiktet. Med de digitala reglagen Smart Tools kan såväl vattentemperaturen som -mängden ställas in exakt.
Foton: Stephan Abry
Copyright: Dornbracht
Badzonerna "Cleansing", "Showering", "Bathing" och "Foot Bathing" som definierats av Dornbracht är anpassade för individen och skapar optimala förutsättningar för rengöring, vattenbehandling, bad och fotbad.
Foton: Stephan Abry
Copyright: Dornbracht
The hand-held shower head at the washstand simplifies hair washing, with a particularly broad, gentle
spray. Photos: Stephan Abry Copyright: Dornbracht