Download

Back to overview

Individuell frihet i badrummet - konfigurera med Dornbrachts produktassistent online

Det viktigaste i korthet

Temat: Sampling (individuell utformning av badrummet)
Nyheten: Hjälpmedel för arkitekter, byggherrar och vvs-handeln (en online produktassistent)
Visionen: Komfort genom individuell konfiguration
Fokus: Möjligheten att kombinera oberoende av design och produktserie (byggsatsprincipen)
Tillgänglig: Från februari 2014 på dornbracht-professional.comDornbracht leder utvecklingen när det gäller att konfigurera badrummet enligt individuella önskemål, och tillhandahåller nu ett nytt hjälpmedel för arkitekter, byggherrar och vvs-handeln: En online produktassistent finns från februari 2014 tillgänglig på portalen för affärskunder, dornbracht-professional.com, ett serviceverktyg som guidar genom hela Dornbrachts produktportfölj. Därmed blir det enklare att konfigurera all utrustning, som handfat, dusch och badkar, helt enligt kundens önskemål.

Med utgångspunkt från alla de olika seriernas enastående stringenta formspråk vad gäller proportionalitet, progressivitet och precision, sammanfattar Dornbracht denna flexibla, individuella och modulära konfiguration med begreppet "sampling". Med anknytning till det engelska ordet för "urval" står sampling allmänt för möjligheten att göra en individuell (produkt-)kombination. Musiker använder uttrycket för en ny bearbetning av redan existerande tonföljder, inom konsten betecknar sampling att man sammanför olika element till ett nytt konstverk.

Med avseende på badrummet som ett livsrum innebär sampling ett individuellt utformande av badet, där kundens behov är vägledande. När design och funktioner låter sig kombineras fritt kan badrummet anpassas till individen.
Produktassistenten är professionellt serviceverktyg för arkitekter, byggherrar och vvs-handeln.

Steg för steg kan de olika områdena, med olika funktioner, utformas enligt kundernas individuella önskemål: Hur många, och framför allt, vilka tappställen behövs? Skall betjäningen ske med hjälp av mekanisk eller elektronisk styrning? Vilken design och vilken ytbehandling vill kunden ha? Hur ser det ut med tillbehör, och vad måste placeras i väggen?

Med ett musklick skrivs sedan en beställningslista ut, vilken tjänar som underlag för offerten till kunden. Översiktligt gränssnitt och enkel, intuitiv betjäning gör produktassistenten till ett nyttigt serviceverktyg.

Över huvud taget blir begreppet konfiguration allt mer centralt för Dornbracht. Med sina "Water Modules" utvecklade Dornbracht 2013 nya, specialiserade armaturer, exakt anpassade till personliga behov i badrummet. En utdragbar soft water tube för duschen, handfatet och Foot Bath, den utdragbara handduschen och det vridbara utloppet för handfatet individualiserar badrumsarkitekturen allt efter önskemål och krav - enligt mottot "Personal needs, individual spaces".

Tack vare produkternas enhetliga formspråk erbjuder Dornbracht ett samspel av olika moduler, oberoende av design och produktserie. Produkter ur olika serier kan kombineras med varandra och användas överallt, det finns inga gränser för hur funktioner och design kan kombineras. Det samma gäller för hanteringen: I tillägg till traditionell, mekanisk styrning kan många armaturer även styras med hjälp av Dornbrachts nya, digitala Smart Tools. Med förinställda program och individuellt anpassade funktioner ger de ett mervärde vad gäller komfort och personlig anpassning. Även när det kommer till ytbehandlingen erbjuder Dornbracht olika varianter för varje stilriktning: Beroende på stilen kan du välja mellan krom, platina, matt platina, matt svart eller champagne.

Sedan länge har badrummet tagit steget från ett rent funktionellt utrymme till ett viktigt livsrum, vilket utformas enligt egna önskemål. Redan för ca 10 år sedan började Dornbracht dela in badrummet i olika utrymmen. Med särskilda produkter och modern konfigurerbarhet bygger man konsekvent vidare på denna ledande tanke. Den nya produktassistenten, ett hjälpmedel för arkitekter och fackhandeln, är ett väsentligt steg i denna riktning. 

Produktassistenten kommer att finnas tillgänglig från februari 2014 på dornbracht-professional.com.

Om Dornbracht
Dornbracht, med huvudkontor i Iserlohn, Tyskland, och nordiskt kontor i Köpenhamn, är en globalt verksam familjeägd tillverkare av högkvalitativa design-armaturer samt tillbehör till badrum och kök. Högt kvalificerade medarbetare och den mest moderna produktionstekniken garanterar högsta tillverkningskvalitet. Varumärkesvisionen Culturing Life tar tag i flera års debatt kring livsmiljöerna i bad och kök samt utforskningen av återkommande handlingar och nya tekniska lösningar som kontinuerligt leder till nya frågor, idéer och produkter. På så sätt utformar Dornbracht - på ett kultiverat sätt – livet på nytt om och om igen.
Genom sitt långvariga kulturella engagemang i olika kulturprojekt vill Dornbracht främja innovation och tekniskt ledarskap inom livsmiljöerna bad och kök. Dornbracht är en del av Dornbracht gruppen som, tillsammans med Alape, sammanför två premiumbrand för badrum och kök.

 

 

Mer om Dornbracht online:
dornbracht.com - live.dornbracht.com - facebook.se/dornbracht - twitter.com/dornbracht - youtube.com/dornbracht

 

 

Dornbrachts pressavdelning: Trendgruppen, Odengatan 21, 114 24 Stockholm, 08-23 00 21.
Hans Hjelmqvist, hans.hjelmqvist@trendgruppen.se
Jenny Farmare, jenny.farmare@trendgruppen.se

 

 

Dornbracht Nordic A/S, Masteskurene, skur 7, Galionsvej 33 | DK-1437 København K
Tel. +45 50 84 54 00 Fax +45 44 84 54 09
LForslund@dornbrachtgroup.dk

01_Produktvägledare_Dornbracht Med Dornbrachts nya serviceverktyg kan badrummets funktionsområden utformas steg för steg, enligt individuella önskemål. Först väljer man ett utrymme - dusch, handfat eller badkar - eller en alternativ produktkombiantion. Copyright: Dornbracht
02_Produktvägledare_Dornbracht Välj antalet tappställen: I Dornbrachts guide kan man - beroende på användningsområde och önskemål - välja ett eller flera tappställen. Copyright: Dornbracht
03_Produktvägledare_Dornbracht Mekaniskt eller elektroniskt? I produktassistenten definierar man också hur armaturerna skall styras: I tillägg till den vanliga, mekaniska styrningen kan man i produktassistenten även välja Dornbrachts egna elektroniska styrteknologi Smart Water. Copyright: Dornbracht
04_Produktvägledare_Dornbracht Vilket formspråk vill kunden ha? Serviceverktyget ger en överblick över Dornbrachts olika serier, som passar till den valda konfigurationen. Copyright: Dornbracht
05_Produktvägledare_Dornbracht Listan preciseras med detaljerade frågor angående tillbehör, accessoarer och ytbehandlingar. Med ett enda musklick tas sedan en beställningslista fram, vilken tjänar som underlag för kundens offert. Copyright: Dornbracht