Download

Back to overview

Det viktigaste i korthet:

Nyhet: Köksarmatur Sync
Utmärkande egenskaper: Dynamiskt formspråk och ny funktionstyp med pull-down-armatur med duschfunktion
Produktkoncept och -design: Sieger Design
Tillgänglig: Sommaren 2015

Nyhet från Dornbrach: Pull-down-armatur Sync

Med introduktionen av den nya köksarmaturen Sync presenterar Dornbracht samtidigt en ny funktionstyp: en pull-down-armatur med duschfunktion. Denna funktionstyp har en pip som kan dras ut som utökar armaturens aktionsradie och därmed gör de dagliga arbetsuppgifterna i köket ännu komfortablare. Med sitt dynamiska formspråk anknyter Sync till den ikonbetonade Dornbracht-designen och förenar därmed högvärdig estetik med förstklassig funktionalitet.

Den viktigaste fördelen med den nya pull-down-armaturen från Dornbracht är pipen som kan dras ut nedåt. Tack vare den flexibla utdragsslangen kan pipen lätt dras fram till den avsedda användningsplatsen. Detta ger största möjliga rörelsefrihet för en köksarbetsplats i en våtzon. En matt-svart, temperaturisolerad greppyta leder användarens hand intuitivt till utdragselementet som ligger optimalt i handen.

Ytterligare spelrum erbjuder svängningsradien i Sync som uppgår till 360 grader samt den höga pipen och armaturens väl tilltagna piputsprång.

Två olika slags stråltyper – laminär och duschstråle

Beroende på användning erbjuder Sync två olika slags stråltyper: en naturlig, klar laminär stråle och en kraftig duschstråle. Duschen har utvecklats speciellt av Dornbracht för att passa till den slanka utloppsdesignen med endast 28 mm diameter – precision in i minsta detalj. Användaren kan snabbt och enkelt ändra från laminär stråle till duschstråle med en knapp på baksidan av det svarta utdragselementet. Det långa reglaget och den ergonomiska öppningsvinkeln på 90 grader gör det ännu enklare att dosera vattenmängden.


Sync: Ny designikon med dynamiskt formspråk

Den nya premium-armaturen Sync kännetecknas av ett dynamiskt formspråk som är riktat framåt och som bokstavligen kommer användaren tillmötes. Den koniska övergången från armaturkropp till pip samt den parallellt löpande inre konturen av reglaget utan vinkelsnitt är typiska egenskaper för denna armatur. Armaturkroppens koniska form fortsätts även i reglagets trapetsformade profil. Sync finns även som designvariant med bågformad pip.

Pålitlig Dornbracht-kvalitet

Sync finns med ytbehandlingar i krom och matt platina. Galvaniska ytbehandlingar är mycket beständiga och uppfyller därmed utan vidare alla specifika krav som ställs i köket. Armaturens karakteristiska glans och enastående färgdjup är bevis på den framstående kvaliteten på köksarmaturer från Dornbracht. Likt alla andra armaturer från premium-tillverkaren produceras även Sync till 100 procent i Tyskland. Därmed kan tillverkaren av premium-armaturer garantera en kontinuerligt hög standard och exakt manufakturkvalitet, Made in Germany.

Om Dornbracht

Dornbracht, med huvudkontor i Iserlohn, Tyskland, och nordiskt kontor i Köpenhamn, är en globalt verksam familjeägd tillverkare av högkvalitativa design-armaturer samt tillbehör till badrum och kök. Högt kvalificerade medarbetare och den mest moderna produktionstekniken garanterar högsta tillverkningskvalitet. Varumärkesvisionen Culturing Life tar tag i flera års debatt kring livsmiljöerna i bad och kök samt utforskningen av återkommande handlingar och nya tekniska lösningar som kontinuerligt leder till nya frågor, idéer och produkter. På så sätt utformar Dornbracht - på ett kultiverat sätt – livet på nytt om och om igen.

Genom sitt långvariga kulturella engagemang i olika kulturprojekt vill Dornbracht främja innovation och tekniskt ledarskap inom livsmiljöerna bad och kök. Dornbracht är en del av Dornbracht gruppen som, tillsammans med Alape, sammanför två premiumbrand för badrum och kök.

Mer om Dornbracht online:
dornbracht.com - facebook.se/dornbracht - twitter.com/dornbracht - youtube.com/dornbracht

Dornbrachts pressavdelning:
Trendgruppen, Odengatan 21, 114 24 Stockholm, 08-23 00 21, Jenny Farmare, jenny.farmare@trendgruppen.se

Dornbracht Nordic A/S, Masteskurene, skur 7, Galionsvej 33 | DK-1437 København K
Tel. +45 50 84 54 00 Fax +45 44 84 54 09, lforslund@dornbracht.dk


01 Dornbracht Sync Med Sync presenterar Dornbracht en ny funktionstyp: en pull-down-armatur med duschfunktion. Sync anknyter med sitt dynamiska formspråk till den ikonbetonade Dornbracht-designen och förenar detta med traditionellt förstklassig funktionalitet.
Design: Sieger Design; Foto: Thomas Popinger; Copyright: Dornbracht
02 Dornbracht Sync Eftersom pipen kan dras ut har aktionsradien för Sync utökats komfortabelt. Svängradien med 360 grader, den höga pipen och det generösa piputsprånget i armaturen ger ännu mer rörelsefrihet.
Design: Sieger Design; Foto: Thomas Popinger; Copyright: Dornbracht
03 Dornbracht Sync Den matt-svarta greppytan är temperaturisolerad och ligger optimalt i handen.
Design: Sieger Design; Foto: Thomas Popinger; Copyright: Dornbracht
04a Dornbracht Sync Sync erbjuder beroende på användning två olika slags stråltyper: en naturlig, klar laminär stråle och en kraftig duschstråle. Användaren kan snabbt och enkelt koppla om mellan inställningarna med en knapp på baksidan av den svarta greppytan.
Design: Sieger Design; Foto: Thomas Popinger; Copyright: Dornbracht
04b Dornbracht Sync Sync erbjuder beroende på användning två olika slags stråltyper: en naturlig, klar laminär stråle och en kraftig duschstråle. Användaren kan snabbt och enkelt koppla om mellan inställningarna med en knapp på baksidan av den svarta greppytan.
Design: Sieger Design; Foto: Thomas Popinger; Copyright: Dornbracht
05 Dornbracht Sync Sync finns även som designvariant med bågformad pip. Det dynamiska formspråket som är riktat framåt och som är typiskt för denna serie har bibehållits.
Design: Sieger Design; Foto: Thomas Popinger; Copyright: Dornbracht