Det handlar inte om utformningen av en armatur, utan om vattnets form.

PERFORMING WATER står för Dornbrachts vattenkompetens i badrummet. I synnerhet de olika former av vatten som Dornbrachts produkter erbjuder: vatten i form av regn; vatten som klart, kraftfullt vattenfall; vatten som en kraftigt pulserande eller mjuk insvepande stråle – mötet med elementet kan knappast bli mer varierat.