Elemental Spa – the ritual architecture

Vattnets ursprung. Ritualen som källa till en arkaisk arkitektur, där kroppslighet och upplevelsen av vatten står i medelpunkten.
ELEMENTAL SPA. Den yngsta interpretationen på temat “ritualarkitektur i badrummet”. För Dornbracht är ritualarkitektur resultatet av ett mångårigt arbete med rening och rum, där människan blir till centrum för den arkitektoniska gestaltningen.
Badrummets rent funktionella aspekter utökas med dimensionen “mänskliga handlingar”. Badrummet blir till ett gränssnitt mellan användaren och dennes ritualer. Efter MEM, det “kontemplativa” badrummet för spirituell regeneration, och TARA.LOGIC, det “aktiva” badrummet som sätter kroppen i ritualernas centrum, är ELEMENTAL SPA det tredje ritualbadrummet från Dornbracht. Dess tema är det arkaiska och det ursprungliga: Elementet vatten förändrar sin omgivning. Det kan göra platser unika. ELEMENTAL SPA ställer därför vattnet i fokus, som något varifrån allt har sin upprinnelse. Med plats för de personliga och gemensamma ritualerna för rening av kropp och själ. Till fullo ursprungligt.
Denna förändringens elementära kraft som präglar vattnet återspeglas i arkitekturen hos ELEMENTAL SPA som har ritats av Mike Meiré – klara, kubiska former som förändringens projektionsyta och material som direkt eller indirekt reagerar på beröringen med vatten. Varje reningsritual efterlämnar på så sätt sina helt individuella spår och påminner därför alltid om ursprunget till allt: källan.
Armaturerna som har koncipierats och utvecklats av Sieger Design lämnar sin roll som följeslagare till den omgivande badrumsarkitekturen och dess element. De blir i stället till deras initiativtagare. De söker gränssnitten till vägg, golv och tak och markerar därmed vattenställena, vilka är utgångspunkt för de olika ritualzonerna.

RITUALZONERNA
ELEMENTAL SPA gör badrummet till ett refugium för själen. Till en plats där vattnets renande kraft får kropp och själ att bli en harmonisk enhet. Varje rituell handling har sin egen zon. Tillsammans bildar dessa zoner en väg med ursprungliga ritualer, vid vars slut människan, renad inuti och utanpå, återvänder till sig själv.

Cabinet: Upptakten för varje besökare i ELEMENTAL SPA. Här anländer man. Med lägre tempo. Lägger bort det som finns utanför och förbereder sig inför sina ritualer.

Facewash: Här sker den medvetna reningen av ansikte och händer. Vardagen träder långsamt i bakgrunden. Den första ritualen verkställs.

Cascade: Man närmar sig elementet och ser de första spåren efter vattnet på de kopparbelagda vägg- och golvplattorna. Cascade celebrerar den naturliga upplevelsen av klart vatten som möter kroppen.

Foot washing and Body cleansing: Den plats i ELEMENTAL SPA, där kroppen renas. Helt eller delvis, kanske bara fötterna. Precis så som man önskar i det speciella ögonblicket. I lugn och ro. Medan man sitter eller står. Denna ritual ger ro åt själen och hjälper till att bli medveten om sig själv.

Shower center: Duschen revitaliserar kroppen. Regnet som faller mjukt uppifrån låter en känsla av lätthet uppstå. Vattnet tar med sig allt som är tungt.

Bathing: Det djupa kopparkaret rymmer hela människan. Låter henne sjunka ner i det behagligt varma vattnet. En ritual som skapad för att uppnå en terapeutisk verkan genom att tillsätta eteriska oljor och ingredienser.

Heated block: Det varma marmorblocket fulländar den djupa avslappningen efter badet. Utan handduk, helt naturligt och i egen takt kan kroppen torka och vila ut sig utan att förlora sin inre värme.

Wooden bench and patio: Platserna för meditation. Kropp och själ blir en harmonisk enhet.

Spill zone: Inga inskränkningar, inga anvisningar. Vattnet blir till ett elixir – och därmed till ett meditativt element.

PRODUKTERNA
Var och en av de sex armaturerna i ELEMENTAL SPA har ett individuellt namn. På så sätt får de en egen identitet som gör rättvisa åt deras närvaro i arkitekturen. Man har medvetet gett akt på att namnens klang och egenart återspeglar både den arkaiska och den rituella karaktären.
För tvättfatet finns armaturerna ITA (utan Corian®) och IAM (med Corian®-kub). KATA och NOTA är badkarsarmaturer för vägg- eller fristående montering. För båda har den nya materialblandningen med Corian® använts. För duschen finns SATI för montering i tak och SANGHA för väggmontering, båda likaledes med Corian®-kub.
Alla armaturer i ELEMENTAL SPA bestämmer placeringen av vattenställena för de enskilda ritualerna och bildar därmed utgångspunkten för den arkitektur som uppstår runt omkring dem. Armaturernas klara, kubiska karaktär upprepas i denna arkitektur. Vattnet efterlämnar spår på de använda materialen som påminner om källan som ursprunget. Till övervägande del har därför arkaiska material använts med ytor som förändras vid användning: cortenstål, koppar och olivträ. Dessa material kompletterar den modernt verkande estetiken hos ädla material som marmor, Corian® eller spegelglas. Genom den medvetna blandningen av ursprungliga och tidsenliga material uppstår en levande kontrast.

MATERIALEN
Cortenstål: Cortenstål, även kallat COR-TEN-stål, utmärker sig genom en yta som är överdragen med ett speciellt tjockt järnoxidskikt. Vid fuktighet får materialet en mycket individuell, uttrycksfull patina. Skiktet skyddar samtidigt stålet mot förvittring. Cortenstål används därför även för accentuering inom arkitekturen och som material inom konsten. När materialet dessutom förses med en speciell kopparlegering – som inom vissa zoner i ELEMENTAL SPA – blir spåren av vattnet ännu mer betonade. Under användningens lopp uppstår en topografi över de individuella reningsritualerna – på samma gång elementärt och modernt.

Koppar: Koppar är ett varmt material med olika egenskaper och en speciell utstrålning. I förbindelse med vatten bildas ärg och materialet får ett mycket eget, karaktäristiskt utseende. Som badkarsmaterial tillskrivs koppar dessutom en terapeutisk verkan.
Marmor: Ett ädelt material som ändå förmedlar ursprunglighet. Massivt, brutet ur ett bergs sköte. Tack vare sin tyngd bidrar marmor till en känsla av nedbromsning.

Corian®: Övertygar genom sina materialegenskaper. Ett stabilt och vattenokänsligt material som består av akrylbundet mineral som förenar oändligt många designmöjligheter och extremt lång livslängd.

Olivträ: Möblerna i ELEMENTAL SPA är tillverkade av olivträ i olika toner. Det långsamt växande hårdträt utmärker sig genom särskilt täta, okänsliga porer. Olivträ sprider en naturlig värme och har i många kulturkretsar dessutom en spirituell innebörd. Samtidigt som alla dessa material är en hyllning till det arkaiska och ursprungliga är det möjligt att lägga in medvetna kontraster genom dekorationen. Högvärdiga föremål som tar upp det linjära, enkla och naturliga i badrumsarkitekturen och materialen och utstrålar diskret lyx.