“The hand is faster than the head”

Interview Matteo Thun & Mike Meiré

Matteo Thun, ni har som arkitekt vänt er till Dornbracht – med ett konkret utkast till en armatur. Vilken är idén bakom GENTLE?
Matteo Thun: Den huvudsakliga idén bakom utkastet var enkelhet, lätthet, hastighet och varaktighet. GENTLE erbjuder ett enastående pris/prestanda-förhållande och lämnar ändå tillräckligt med plats för individualisering. Den nya serien är idealisk för hotellsektorn, men är även lätt och okomplicerad att omsätta i det privata badrummet.

Hur kan man karaktärisera armaturen och de tilltänkta privata konsumenterna? Vilken föreställning hade ni vid utformningen?
MT : GENTLE är avslappnad och självförklarande. Den privata konsumenten uppskattar det rogivande och de klara linjerna som lämnar tillräckligt med plats åt den egna individualiteten.

Mike Meiré, som brand director har ni på ett avgörande sätt präglat bilden av märket Dornbracht. Hur passar ett utkast som GENTLE in i den totala bilden, i Dornbrachts produktkanon och i produkthistoriken?
Mike Meiré: De människor som uppmärksamt reflekterar över vår vardagskultur söker för närvarande inte så mycket efter en traditionell föreställning om lyx utan mer och mer efter en mening. Design gäller i dag inte längre bara som lyx och ett sätt att uttrycka sitt eget jag, utan mer och mer som en självklar, kvalitativ aspekt hos en produkt med övertygande funktion. Normalitet, trovärdighet och varaktighet är i dag mer eftertraktade än någonsin. Dornbracht utvidgar sin formkanon utan att lösa sig från grundvärdena och principerna “pregnans, proportion, precision”.

En fråga till er båda: Vilken betydelse har känselsinnet för er med tanke på ytan och dess form? Hur är det med de ting som man kanske inte ser direkt men som man märker och känner vid beröring? Och vilken roll spelar det hos GENTLE?
MT: Redan Goethe sade: “Grip med ögonen, se med händerna.” Material och form är enormt viktiga i mitt arbete – de talar direkt till våra sinnen och skapar omedelbart en känsla av välbefinnande. Jag kan inte tänka mig arkitektur eller design utan trä. Träet motsvarar människans önskan efter material som förmedlar en “high-touch-känsla” i stället för “high-tech”.
MM: Vi håller på att ta avsked av industrisamhället. För varje dag som går uppfattar vi oss själva i allt högre grad som medborgare i ett kunskapssamhälle. Information blir råmaterialet för uppmärksamhetens ekonomi. I samband med denna dagliga informationsstyrning söker vi den nödvändiga balansen i en längtan efter det gripbara. Den fysiska förnimmelsen och dess synliga form blir så att säga en kompensation för vårt livs digitalisering. För GENTLE gäller: Handen är snabbare än tanken. En reell upplevelse utgör ett värde som inte kan överträffas. Armaturen som sinnligt smeker handen och som man längtar efter att beröra. En armatur som följsamt lägger sig i handen och som ger badrummet som arkitektoniskt sammanhang en mjukhet.

Inom vilken typ av arkitektur, i vilka sammanhang finns det anknytningspunkter till GENTLE? Vilka aktuella strömningar inom arkitekturen passar till GENTLE?
MT: Vi har stor erfarenhet inom hotellbyggnation och arbetar för närvarande även med olika hotellkoncept. Vid sidan av diverse lyxkoncept arbetar vi på ett mycket prisaggressivt projekt, ett studenthem i Tyskland som byggs enligt en container- princip. Detta byggnadssätt innebär något av en revolution på området eftersom byggtiden minskar från två år till ett par månader. Samtidigt fortsätter byggnaden att vara utökningsbar och kan om platsbehovet skulle öka när som helst transporteras till en annan plats. Studenterna kan dessutom välja mellan olika interiörkoncept. Här passar GENTLE perfekt – den kan snabbt och enkelt integreras på ett skräddarsytt sätt.
MM : GENTLE infogar sig perfekt i en ljus, öppen arkitekturmiljö, präglad av klara linjer och haptiska material som trä, tyg, glas och keramik. Urbana typologier som har förmågan att bli ihågkomna. GENTLE hjälper det kollektiva minnet fram till ett modernt hem.