Extra/Ordinary

Dornbracht Conversations 3

A further dimension on the rise of New Normal

Följer man den senaste tidens diskussioner, artiklar i tidskrifter och nya böcker kring temat design lägger man märke till att det bland annat fokuseras på synen på formgivningen som tydligen håller på att förändras på ett fundamentalt sätt. “Tidsanda” och “lifestyle” håller i många fall på att lämna plats åt en ny normalitet: “The New Normal”. Vad innebär det? Är tidsobundenhet, rogivande lugn, sammanhållning och aktsamhet tidens nya tecken? “Min personliga övertygelse är att vi kommer att få uppleva en värdeförändring som åtminstone kommer att förstås av ett visst konsumentskikt”, sager produktdesigner StefanDiez (deltagare i Dornbracht Conversations 1). “Vi kommerinte bara att tycka att ett hantverkligt perfekt utförande är speciellt värdefullt, utan vi kommer även att i allt högre grad ta hänsyn till frågan “hur”.”
Enligt ekonomen och författaren Richard Florida kommer till och med en ny konsumtionsera att börja: Status demonstreras inte längre genom överflöd utan genom genomtänkt konsumtion. Det verkar som om en trend i denna riktning avtecknar sig sedan längre tid tillbaka. Redan för ett tag sedan blev en utställning om Biedermeier-epoken med titeln “Die Erfindung der Einfachheit” (Uppfinningen av enkelheten) omtalad. Utställningen uttryckte på ett imponerande sätt den längtan efter en ny översiktlighet, en ny klarhet och även en dygdighet som har väckts igen hos många i samhället. En längtan som har utlösts av diverse kriser och en permanent växande komplexitet.
“Dornbracht Conversations (DC)” ägnade sig åt den frågeställning som är förknippad med detta fenomen under titeln “Extra/Ordinary. A further Dimension on the rise of New Normal” (Extra/ Ordinary. Ännu en dimension av den nya normalitetens upprinnelse). Inom ramen för Dornbracht Conversations kommer regelbundet personligheter från disciplinerna arkitektur, design och konst samman, för att diskutera centrala frågor kring ett grundläggande tema, presentera egna erfarenheter och idéer och diskutera med publiken. Målsättningen med det nu tredje evenemanget i serien Dornbracht Conversations var ett grundläggandedryftande om sammanhangetmellan aktuella strömningar i samhället och deras relevans för utvecklingen av designstrategier, produktdesign och arkitektur. Så handlade det till exempel om den förändrade, djupare gående synen på designen – inte bara bland designteoretiker eller sociologer, utan hos en bred publik, designkonsumenterna. I diskussionen deltog Mateo Kries, kurator och programledare vid Vitra Design Museum i Weil am Rhein, Michael Sieger, designer, Matteo Thun, arkitekt, Thomas Wagner, författare, Mike Meiré, creative director samt Andreas Dornbracht. Diskussionen leddes av Marcus Fairs, journalist och grundare av arkitektur- och designplattformen “dezeen”. Kravet att som företag permanent befatta sig med aktuella frågeställningar kring design, kultur och arkitektur framstod klart och tydligt. Samt att utveckla framgångsrika produkter som inte bara är öppna för ett brett formmässigt rättesnöre, utan som även kännetecknas av de relevanta produktegenskaperna pregnans, proportion och precision. Det hör nämligen till märkets kärna att behålla den mentala öppenheten och att driva badrummets
evolution framåt.