en elegant, progressiv design för en modern ikonografi

Dess mycket fint utförda pip lyfter fram en klassisk form och överför den till en ny, öppen siluett. De lika klassiskt verkande vreden, som finns som korsvred eller reglage, förbinder geometriska former med mjuka konturer. Därtill skapar koniska rosetter en särskilt mjuk övergång mot tvättfatet.

Stilistisk mångsidighet

Genom sitt tydliga formspråk ger VAIA ett svar på morgondagens varierande, och allt mer komplex (inrednings-) värld och den integreras elegant i de nuvarande stilarna. Den skapar en väl förtrogen, harmonisk atmosfär, samtidigt som den progressiva framtoningen, som kännetecknar alla Dornbrachts designserier, bevaras. VAIA, med sina armaturer och seriespecifika tillbehör för användningsområdena tvättfat, bidé, dusch och badkar, erbjuder en hög grad av utformningsfrihet. 

Unikt förvandlingsbar: VAIA i den nya ytvarianten Dark Platinum matt

Med DARK PLATINUM MATT kompletterar Dornbracht sin sortiment av högvärdiga ytor med ytterligare en variant. Från och med november 2017 erbjuds denna yta – till en början exklusivt för serien VAIA. Den sidenlena finishen har en harmoniserande verkan på de klassiska stilelementen i VAIA och erbjuder fler möjligheter för en individuell färgsättning. Dessutom kännetecknas DARK PLATINUM MATT med sina lätta borststreck av en ädel och framstående haptik och sätter sensuella accenter i badet. 
Exklusivt för den filigrana och mjuka designformen som är så typisk för VAIA har Dornbracht utvecklat ett speciellt matteringsförfarande som används för att skapa den nya ytan DARK PLATINUM MATT. Med denna nya färgvariant erbjuder Dornbracht ytterligare en möjlighet för individualisering av badet och skapar ännu mer utrymme för utformningsfrihet.

 
Mer

Vaia – designprinciper

Vaia orienterar sig efter utformningsprinciper som kännetecknar alla Dornbrachts serier. Tack vare de ”5 P:na”, proportion, precision, progressivitet, personlighet och performance, uppstår en hållbar, långlivad estetik som manifesteras även i den nya serien Vaia. Dess proportioner är väl avvägda, harmoniska och exakta. Dess design är präglad av tydliga linjer och exakta övergångar. Den är excellent bearbetad in i minsta detalj. Vaia anammar aktuella trender inom inredningsdesign, men härmar dem inte, utan ger dem en ny tolkning och bidrar till en progressiv inredningsstil, även med den nya ytan Dark Platinum matt.


Mindre