Aktivera
Hot, cold, click!
Digital funktionsstyrning, otaliga användningsmöjligheter.
Betjäna
Reglera individuellt.
Enkel och intuitiv betjäning - med ett enda handgrepp.
Uppleva
Uppleva vattnet.
Komfortabla användningssätt i badrum, spa och kök.

Översikt över de elektroniska reglagens alla funktioner

Säkerhetsvarning

Produktbeskrivning

1 tappställe
För att styra ett tappställe i handfat eller bidé.
2 tappställen
För att styra två tappställen i handfat eller dusch.
2 tappställen inkl. elektronisk urtappnings- och överrinningsanordning
För att styra två tappställen och den elektroniska urtappnings- och överrinningsanordningen i badkaret.

Logisk betjäning

Styrdisplay

1 =Tappställe 1 På / Av

 

2 =Tappställe 2 På / Av

 

3 =Stänga / Öppna elektronisk urtappnings- och överrinningsanordning

Vridreglage

Funktioner

På / Av

Med vridreglage
Styrning via display

Mängdinställning

Temperaturinställning

Temperaturinställning
Upphäva skållningsskyddet

1 = vrid till max

 

2 = tryck + vrid samtidigt

 

Efter tio minuter kopplar skållningsskyddet automatiskt på igen.

Elektronisk urtappnings- och överrinningsanordning

Stänga / Öppna

1 tappställe
För att styra ett tappställe i handfat eller bidé.
2 tappställen
För att styra två tappställen i handfat eller dusch.
2 tappställen inkl. elektronisk urtappnings- och överrinningsanordning
För att styra två tappställen och den elektroniska urtappnings- och överrinningsanordningen i badkaret.

Styrdisplay

1 =Tappställe 1 På / Av

 

2 =Tappställe 2 På / Av

 

3 =Stänga / Öppna elektronisk urtappnings- och överrinningsanordning

Vridreglage

På / Av

Med vridreglage
Styrning via display

Elektronisk urtappnings- och överrinningsanordning

Stänga / Öppna

Mängdinställning

Temperaturinställning

Temperaturinställning
Upphäva skållningsskyddet

1 = vrid till max

 

2 = tryck + vrid samtidigt

 

Efter tio minuter kopplar skållningsskyddet automatiskt på igen.

Rengöring