En källa för spirituell kraft som ger energi och renar själen.

TRANSFORMING WATER står för vattnets transformerande verkan på människor, medan AMBIANCE TUNING TECHNIQUE (ATT) har sitt fokus på den teknologiska scenariekompetensen i badet. I ett virtuost samspel mellan arkitektur, design och intelligent regleringsteknik uppstår helt unika och sinnliga vattenupplevelser och harmoniska koreografier av vatten, ljus och doft.

Mer

 Att duscha med SENSORY SKYATT blir en unik upplevelse som berör alla sinnen.

Med HORIZONTAL SHOWERATT kan man nu för första gången ligga ned och duscha.

VERTICAL SHOWERATT kombinerar speciella vattenutlopp med olika slags stråltyper.

FOOT BATHATT förbinder olika stråltyper, komfortfunktioner och förprogrammerade scenarier, vars olika verkan ger en känsla som stannar kvar lång tid efter användningen.


Mindre