Aktivera
Hot, cold, click!
Digital funktionsstyrning, otaliga användningsmöjligheter.
Betjäna
Reglera individuellt.
Enkel och intuitiv betjäning - med ett enda handgrepp.
Uppleva
Uppleva vattnet.
Komfortabla användningssätt i badrum, spa och kök.

Översikt över de elektroniska reglagens alla funktioner

Säkerhetsvarning

Logisk betjäning

Styrdisplay

1 =WaterFall På / Av

 

2 = Munstycken På / Av

 

3 = St elektronisk avlopps- och breddavlopp

 

4 = Hällpipen På / Av

 

5 = Scenariot Relax På / Av

 

6 = Vattenpåfyllning till vaderna På / Av

 

7 = Scenariot Vitalize På / Av

 

8 = Vattenpåfyllning till anklarna På / Av

Styrdisplay 1
Styrdisplay 2

Vridreglage

Funktioner

Foot BathATT har ett automatiskt pausläge. Så fort man trycker eller vrider på något reglage är systemet klart att tas i bruk. Om systemet inte använts på 60 minuter återgår systemet till det automatiska viloläget. Den förprogrammerade vattenmängden uppgår till 80%, den förprogrammerade temperaturen är 38°C. De individuella inställningarna sparas i fem minuter sedan vattnet stängts av.
Driftklart 1
Driftklart 2
Paus

På / Av

Styrning via vridreglage
Styrning via vridreglage
Styrning via display
Styrning via display
Aktivering av munstyckena
När munstyckena aktiveras manuellt stängs bottenventilen och vatten fylls automatiskt på. När vattennivån är tillräcklig stängs vattenflödet av och munstyckena aktiveras. Trycker man en gång till på knappen så stängs munstyckena igen.

Mängdinställning

Temperaturinställning

Upphäva skållningsskyddet

1 =vrid till max

 

2 =tryck + vrid samtidigt

 

Efter tio minuter kopplar skållningsskyddet automatiskt på igen.

 

st elektronisk avlopps- och breddavlopp

Stänga / Öppna

Scenarier

Att starta ett scenario

Medan scenariot pågår kan man ändra temperaturen med +/- 2°C och vattenmängden med +/- 20 %. Genom att använda vridreglaget eller displaystyrningen kan man avsluta ett scenario i förtid.

Komfortfunktioner

Automatisk vattenpåfyllning

Att starta en komfortfunktion

Mängdinställning

Styrdisplay

1 =WaterFall På / Av

 

2 = Munstycken På / Av

 

3 = St elektronisk avlopps- och breddavlopp

 

4 = Hällpipen På / Av

 

5 = Scenariot Relax På / Av

 

6 = Vattenpåfyllning till vaderna På / Av

 

7 = Scenariot Vitalize På / Av

 

8 = Vattenpåfyllning till anklarna På / Av

Styrdisplay 1
Styrdisplay 2

Vridreglage

Foot BathATT har ett automatiskt pausläge. Så fort man trycker eller vrider på något reglage är systemet klart att tas i bruk. Om systemet inte använts på 60 minuter återgår systemet till det automatiska viloläget. Den förprogrammerade vattenmängden uppgår till 80%, den förprogrammerade temperaturen är 38°C. De individuella inställningarna sparas i fem minuter sedan vattnet stängts av.
Driftklart 1
Driftklart 2
Paus

På / Av

Styrning via vridreglage
Styrning via vridreglage
Styrning via display
Styrning via display
Aktivering av munstyckena
När munstyckena aktiveras manuellt stängs bottenventilen och vatten fylls automatiskt på. När vattennivån är tillräcklig stängs vattenflödet av och munstyckena aktiveras. Trycker man en gång till på knappen så stängs munstyckena igen.

Mängdinställning

Temperaturinställning

Upphäva skållningsskyddet

1 =vrid till max

 

2 =tryck + vrid samtidigt

 

Efter tio minuter kopplar skållningsskyddet automatiskt på igen.

 

st elektronisk avlopps- och breddavlopp

Stänga / Öppna

Att starta ett scenario

Medan scenariot pågår kan man ändra temperaturen med +/- 2°C och vattenmängden med +/- 20 %. Genom att använda vridreglaget eller displaystyrningen kan man avsluta ett scenario i förtid.

Automatisk vattenpåfyllning

Att starta en komfortfunktion

Rengöring