Stimulating energy

Culture-driven innovations

Inspiration och impulser för människor, märke och produkter genom tankeutbyte med konstnärer och kreativa människor. Hur uppstår innovationer? Kanske på ritbräden, i think tanks, i forskningsgrupper. Eller kanske i form av ett genialiskt infall. Vi är dessutom övertygade om att en direkt och intensiv uppgörelse med konst och kultur leder till nya inriktningar. Till nya tankar, synsätt, vägar, strategier. Sedan 1996 initierar vi egna projekt och understöder utvalda utställningar – ursprungligen för att fördjupa idén om “kultur i badrummet” och ge den komplexitet och innehåll. Som initiativtagare tar vi fram egna projektprogram, där konstnärer, musiker, formgivare och arkitekter agerar på basis av frågeställningar som rör märket Dornbracht. Till dessa projektprogram hör Statements, Performances, Edges och Conversations. I egenskap av kontinuerlig sponsor av konstnärer, utställningar och museer är Dornbracht trogen sin övertygelse,att företag har ett överordnat ansvar i samhället. Detta dokumenteras genom Installation Projects och Sponsorships.
Det har uppstått ett kontinuerligt tankeutbyte mellan konstnärer, musiker, arkitekter, formgivare och företaget. För oss är det en möjlighet att se världen med andra ögon, att tanka ny energi. Förenklat uttryckt: Konst och kultur som ett slags externt forskningslaboratorium. Resultatet: I dag står märket Dornbracht för kunskap, idéer och inspiration kring elementet vatten. Områdena arkitektur, lifestyle, design, teknologi och kultur utgör här fundamentet.

Stimulating energy

Culture-driven innovations

Inspiration och impulser för människor, märke och produkter genom tankeutbyte med konstnärer och kreativa människor. Hur uppstår innovationer? Kanske på ritbräden, i think tanks, i forskningsgrupper. Eller kanske i form av ett genialiskt infall. Vi är dessutom övertygade om att en direkt och intensiv uppgörelse med konst och kultur leder till nya inriktningar. Till nya tankar, synsätt, vägar, strategier. Sedan 1996 initierar vi egna projekt och understöder utvalda utställningar – ursprungligen för att fördjupa idén om “kultur i badrummet” och ge den komplexitet och innehåll. Som initiativtagare tar vi fram egna projektprogram, där konstnärer, musiker, formgivare och arkitekter agerar på basis av frågeställningar som rör märket Dornbracht. Till dessa projektprogram hör Statements, Performances, Edges och Conversations. I egenskap av kontinuerlig sponsor av konstnärer, utställningar och museer är Dornbracht trogen sin övertygelse,att företag har ett överordnat ansvar i samhället. Detta dokumenteras genom Installation Projects och Sponsorships.
Det har uppstått ett kontinuerligt tankeutbyte mellan konstnärer, musiker, arkitekter, formgivare och företaget. För oss är det en möjlighet att se världen med andra ögon, att tanka ny energi. Förenklat uttryckt: Konst och kultur som ett slags externt forskningslaboratorium. Resultatet: I dag står märket Dornbracht för kunskap, idéer och inspiration kring elementet vatten. Områdena arkitektur, lifestyle, design, teknologi och kultur utgör här fundamentet.