Aktivera
Hot, cold, click!
Digital funktionsstyrning, otaliga användningsmöjligheter.
Betjäna
Reglera individuellt.
Enkel och intuitiv betjäning - med ett enda handgrepp.
Uppleva
Uppleva vattnet.
Komfortabla användningssätt i badrum, spa och kök.

Översikt över de elektroniska reglagens alla funktioner

Säkerhetsvarning

Logisk betjäning

Styrdisplay

1 =Huvuddusch På / Av

 

2 =Regnridå På / Av

 

3 =Handdusch På / Av

 

4 =Kroppsdusch På / Av

 

 

 

 

 

5 =reAdjust På / Av

 

6 =reJoice På / Av

 

7 =Kalldusch På / Av

 

8 =reLease På / Av

 

 

 

 

9 =Doft reAdjust På / Av

 

10 =Doft reJoice På / Av

 

11 =Duschbelysning På / Av

 

12 =Doft reLease På / Av

Styrdisplay 1
Styrdisplay 2
Styrdisplay 3

Vridreglage

Funktioner

Paus

Sensory SkyATT har ett automatiskt pausläge. Så fort man trycker eller vrider på något reglage är systemet klart att tas i bruk. Om systemet inte använts på 60 minuter återgår systemet till det automatiska viloläget. Den förprogrammerade vattenmängden uppgår till 80%, den förprogrammerade temperaturen är 38°C. De individuella inställningarna sparas i fem minuter sedan vattnet stängts av.

Driftklar - styrdisplay 1
Driftklar - styrdisplay 2
Driftklar - styrdisplay 3

På / Av

Styrning via display
Med vridreglage
Styrning via display
Kall dusch
Temperatur och mängd kan inte ställas in.
Belysning
Belysningens färg och intensitet kan inte ställas in.
Doft
Doseringen av doften sker automatiskt via vattnet i regnridån. Det är inte möjligt att aktivera flera dofter samtidigt.

Inställning av mängden

Inställning av temperaturen

Upphäva skållningsskyddet

1 =vrid till max

 

2 =tryck + vrid samtidigt

 

Efter tio minuter kopplar skållningsskyddet automatiskt på igen.

 

Konfigurera individuellt

Om flera tappställen är aktiverade samtidigt kan man välja olika tappställen genom att trycka länge på dem. Sedan kan man ställa in temperatur och vattenmängd individuellt för dessa tappställen.

Återställa samtliga tappställen

Koreografier

Att starta en koreografi

Under en pågående koreografi kan temperaturen ändras med + / - 2°C och vattenmängden med + / - 20 %. Genom att använda vridreglaget eller trycka på displayen kan man avsluta en koreografi i förtid.

Doft

Allmänna villkor

Att byta ut doftflaskor

När en doft tagit slut visas motsvarande ikon grå. Det är en uppmaning att byta ut doftflaskan. Flaskan, som rymmer 2 dl, räcker vid fabriksinställningen i ca 230 minuter.
Vid byte av doftflaska v.g. följ anvisningarna i bilderna 1 till 4.
Bekräfta utbyte

Var god följ anvisningarna på etiketten och packsedeln till doftämnet, vad gäller säkerheten vid bytet och hanteringen av tomma flaskor.

Beställa nya doftflaskor

Paus

Sensory SkyATT har ett automatiskt pausläge. Så fort man trycker eller vrider på något reglage är systemet klart att tas i bruk. Om systemet inte använts på 60 minuter återgår systemet till det automatiska viloläget. Den förprogrammerade vattenmängden uppgår till 80%, den förprogrammerade temperaturen är 38°C. De individuella inställningarna sparas i fem minuter sedan vattnet stängts av.

Driftklar - styrdisplay 1
Driftklar - styrdisplay 2
Driftklar - styrdisplay 3

På / Av

Styrning via display
Med vridreglage
Styrning via display
Kall dusch
Temperatur och mängd kan inte ställas in.
Belysning
Belysningens färg och intensitet kan inte ställas in.
Doft
Doseringen av doften sker automatiskt via vattnet i regnridån. Det är inte möjligt att aktivera flera dofter samtidigt.

Inställning av mängden

Inställning av temperaturen

Upphäva skållningsskyddet

1 =vrid till max

 

2 =tryck + vrid samtidigt

 

Efter tio minuter kopplar skållningsskyddet automatiskt på igen.

 

Konfigurera individuellt

Om flera tappställen är aktiverade samtidigt kan man välja olika tappställen genom att trycka länge på dem. Sedan kan man ställa in temperatur och vattenmängd individuellt för dessa tappställen.

Återställa samtliga tappställen

Att starta en koreografi

Under en pågående koreografi kan temperaturen ändras med + / - 2°C och vattenmängden med + / - 20 %. Genom att använda vridreglaget eller trycka på displayen kan man avsluta en koreografi i förtid.

Allmänna villkor

Att byta ut doftflaskor

När en doft tagit slut visas motsvarande ikon grå. Det är en uppmaning att byta ut doftflaskan. Flaskan, som rymmer 2 dl, räcker vid fabriksinställningen i ca 230 minuter.
Vid byte av doftflaska v.g. följ anvisningarna i bilderna 1 till 4.
Bekräfta utbyte

Var god följ anvisningarna på etiketten och packsedeln till doftämnet, vad gäller säkerheten vid bytet och hanteringen av tomma flaskor.

Beställa nya doftflaskor

Rengöring

Styrdisplay

1 =Huvuddusch På / Av

 

2 =Regnridå På / Av

 

3 =Handdusch På / Av

 

4 =Kroppsdusch På / Av

 

 

 

 

 

5 =reAdjust På / Av

 

6 =reJoice På / Av

 

7 =Kalldusch På / Av

 

8 =reLease På / Av

 

 

 

 

9 =Doft reAdjust På / Av

 

10 =Doft reJoice På / Av

 

11 =Duschbelysning På / Av

 

12 =Doft reLease På / Av

Styrdisplay 1
Styrdisplay 2
Styrdisplay 3

Vridreglage