Aktivera
Hot, cold, click!
Digital funktionsstyrning, otaliga användningsmöjligheter.
Betjäna
Reglera individuellt.
Enkel och intuitiv betjäning - med ett enda handgrepp.
Uppleva
Uppleva vattnet.
Komfortabla användningssätt i badrum, spa och kök.

Översikt över de elektroniska reglagens alla funktioner

Säkerhetsvarning

Produktbeskrivning

Fri placering
Integrerat i diskhon

Logisk betjäning

Styrdisplay

1 =Vatten På / Av

2 =Dosering 0,1 - 0,9 l

3 =Bottenventilen Stängd / Öppen

4 =Dosering 1 - 9 l

Vridreglage

Funktioner

eUNIT KITCHEN har ett automatiskt pausläge. Så fort man trycker eller vrider på något reglage är systemet klart att tas i bruk. Om systemet inte använts på 60 minuter återgår systemet (inkl, fotsensorn) till det automatiska viloläget. Den förprogrammerade vattenmängden uppgår till 80%, den förprogrammerade temperaturen är 28°C. De individuella inställningarna sparas i fem minuter sedan vattnet stängts av.
Driftklart
Paus

På / Av

Med vridreglage
Styrning via display
Med fotsensor

Mängdinställning

Temperaturinställning

Temperaturinställning
Upphäva skållningsskyddet

1 = Vrid till max

 

2 = Tryck + vrid samtidigt

 

Efter tio minuter kopplar skållningsskyddet automatiskt på igen.

Öppna /stänga bottenventilen

Stänga / Öppna

Dosering

Genom att upprepade gånger trycka på den vänstra knappen kan man välja individuellt mellan 1,0 och 9,0 l.
Genom att upprepade gånger trycka på den högra knappen kan man välja individuellt mellan 0,1 och 0,9 l.

Fri placering
Integrerat i diskhon

Styrdisplay

1 =Vatten På / Av

2 =Dosering 0,1 - 0,9 l

3 =Bottenventilen Stängd / Öppen

4 =Dosering 1 - 9 l

Vridreglage

eUNIT KITCHEN har ett automatiskt pausläge. Så fort man trycker eller vrider på något reglage är systemet klart att tas i bruk. Om systemet inte använts på 60 minuter återgår systemet (inkl, fotsensorn) till det automatiska viloläget. Den förprogrammerade vattenmängden uppgår till 80%, den förprogrammerade temperaturen är 28°C. De individuella inställningarna sparas i fem minuter sedan vattnet stängts av.
Driftklart
Paus

På / Av

Med vridreglage
Styrning via display
Med fotsensor

Mängdinställning

Temperaturinställning

Temperaturinställning
Upphäva skållningsskyddet

1 = Vrid till max

 

2 = Tryck + vrid samtidigt

 

Efter tio minuter kopplar skållningsskyddet automatiskt på igen.

Öppna /stänga bottenventilen

Stänga / Öppna

Dosering

Genom att upprepade gånger trycka på den vänstra knappen kan man välja individuellt mellan 1,0 och 9,0 l.
Genom att upprepade gånger trycka på den högra knappen kan man välja individuellt mellan 0,1 och 0,9 l.

Rengöring